Funktioner

Personbaserade mål

Få tillgång till personbaserade plattformar med den enda datahanteringsplattformen som kan effektivisera och skala aktiveringar. Den här funktionen är en betaversion.


Gör mer med kunddata, snabbare.

En stor del av ert mediematerial finns troligen på slutna plattformar. Tyvärr gör dessa plattformar det svårt för er att använda centraliserade målgrupper, vilket innebär att ni inte kan utnyttja fördelarna och funktionerna i er datahanteringsplattform. I stället blir ni tvungna att utföra tidskrävande åtgärder som manuell överföring av mejl till varje enskild plattform, vilket fördröjer aktiveringen och i slutänden ger en undermålig digital upplevelse.

Adobe Audience Manager är tack vare vår funktion för personbaserade mål den första och enda datahanteringsplattformen i sitt slag som kan aktivera målgrupper i personbaserade kanaler, som sociala nätverk, e-post och mobilmeddelanden med hjälp av hashade identifierare, som kundmejl. Ni kan använda den för att nå rätt kunder med rätt upplevelse och kombinera segment i både slutna och öppna webbmiljöer samtidigt som ni fortfarande har tillgång till alla funktioner hos er datahanteringsplattform.

Med de personbaserade målen kan ni också skicka till målgrupper oftare (så ofta som dagligen) i stället för att ladda upp målgrupper manuellt en gång i veckan eller månaden. Ni kan aktivera över olika kanaler med samma segmentering samtidigt som ni har tillgång till styrnings- och exportkontroller i Audience Manager.

Läs mer om personbaserade mål och Audience Manager

Kontakta oss idag om du vill boka en demo

Visa relaterade funktioner

Realtidsmål

Aktivera dussintals mål som stöder överföring av segmentinformation i realtid. Försäkra er om att kunduppgifter uppdateras så snart kunden besöker eller utför något på er webbplats, så att ni alltid kan nå dem vid rätt tidpunkt.

Datasekretesskontroller

Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.

Datainhämtning

Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat CRM-system, kund-ID:n, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.