https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-features

Personbaserade mål

Få tillgång till personbaserade plattformar med den enda datahanteringsplattformen som kan effektivisera och skala aktiveringar.

____________________________________________________

Gör mer med kunddata, snabbare.

En stor del av ert mediematerial finns troligen på slutna plattformar. Tyvärr gör dessa plattformar det svårt för er att använda centraliserade målgrupper, vilket innebär att ni inte kan utnyttja fördelarna och funktionerna i er datahanteringsplattform. I stället blir ni tvungna att utföra tidskrävande åtgärder som manuell överföring av mejl till varje enskild plattform, vilket fördröjer aktiveringen och i slutänden ger en undermålig digital upplevelse.

Adobe Audience Manager är tack vare vår funktion för personbaserade mål den första och enda datahanteringsplattformen i sitt slag som kan aktivera målgrupper i personbaserade kanaler, som sociala nätverk, med hjälp av hashade identifierare, som kundmejl. Ni kan använda den för att nå rätt kunder med rätt upplevelse och kombinera segment i både slutna och öppna webbmiljöer samtidigt som ni fortfarande har tillgång till alla funktioner hos er datahanteringsplattform.

Med personbaserade mål kan ni också skicka kunddata till de här plattformarna oftare (så ofta som varje dag) istället för att ladda upp anpassade målgrupper manuellt en gång i veckan eller månaden. Ni kan aktivera över olika kanaler med samma segmentering samtidigt som ni har tillgång till styrnings- och exportkontroller i Audience Manager.

Läs mer om personbaserade mål och Audience Manager

Kontakta oss idag om du vill boka en demo

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager