Funktioner

Målmarknadssegmentering

Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.


I det här fallet är det lättare att träffa en mindre måltavla.

Alla som besöker er webbplats vill känna att det var värt besväret. De vill veta att ni förstår deras behov. Därför är det viktigt att skapa snävt avgränsade segment. 

Vårt segmentverktyg Segment Builder är lösningen. Bygg målgruppssegment som är tillräckligt avgränsade för att de meddelanden ni skickar ska upplevas som personliga. Med Segment Builder kan ni utgå från en enda egenskap, som pris, färg eller kön, som vi kallar en signal. Ni kan kombinera signaler för att skapa en egenskap, vilket begränsar er målgrupp. Det sista steget är att kombinera egenskaper till segment. Genom att ordna webbplatsbesökare i segmentgrupper kan ni aktivera målgruppen med likartade kampanjmeddelanden.

Titta på de funktioner som ingår.

Boolesk logik
Gruppera snabbt och enkelt egenskaper med operatörerna ”och”, ”eller” och ”och inte” för att nå en avgränsad, relevant målgrupp.

Automatiserad segmentering
Avancerade användare kan programmera kodredigeraren för att skapa kriterier för målgruppssegmentering. Sedan tar vi hand om själva segmenteringen så att ni kan koncentrera er på kampanjerna.

Aktualitet och frekvens
Segmentera besökare utifrån åtgärder som inträffar eller upprepas med vissa intervall. Det kan fastställas baserat på deras verkliga (eller uppfattade) intresse av en webbplats, ett avsnitt eller ett visst innehållselement.

Uppskattning av segmentstorlek
Få en realtidsuppskattning av er segmentpopulation med Adobe Sensei så att ni vet storleken på den målgrupp ni skapar. På så sätt vet ni att ni når en avgränsad, relevant målgrupp.

Läs mer om målmarknadssegmentering i Adobe Audience Manager.

Upptäck styrkan i signaler, egenskaper och segment.

Hjälpen innehåller mer information om beståndsdelarna i segment och om hur ni får bättre kampanjresultat.

Läs mer

Lär er att använda Segment Builder.

Hjälpen innehåller mer information om sökfunktioner, popup-alternativ och mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Adresserbara målgrupper

Visa överlappningen mellan målgruppen och den valda målinriktningsplattformen, t.ex. en DSP, så att ni kan prognostisera och planera kampanjer innan ni aktiverar segment. Det finns även möjlighet att dela data med mål som exempelvis annonstjänster, DSP:er och annonsnätverk.

Audience Marketplace

På vår privata och säkra marknadsplats kan ni enkelt köpa eller sälja data från andra aktörer och ingå samarbetsavtal med andra företag.

Segmentering för A/B-testning

Dela segment i ömsesidigt uteslutande grupper för att testa hur väl olika målinriktningsplattformar eller algoritmiska modeller fungerar för era nyckeltal, så att ni kan vara säkra på att ni gör rätt.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.