Adobe Campaign

Koppla samman försäljning och marknadsföring och få en helhetsbild av kunderna.

Nu kan ni integrera data, processer och aktiviteter för både marknadsföring och försäljning så att hela organisationen kan utgå från samma heltäckande kundvy och alltid leverera en friktionsfri upplevelse över alla kanaler.

En enda förbättrad kundprofil.

Kunddatakällor i hela organisationen kombineras automatiskt till en enda källprofil. Från marknadsföring till försäljning till service och support – bättre data är grunden för bättre beslutsfattande för en resa som kunden verkligen uppskattar.

Läs mer om kundprofiler

Personalisering från början till slut.

Beväpnade med kundinformation från försäljnings- och marknadsföringsteamen kan ni samordna kampanjer och säljaktiviteter för en optimal upplevelse. Ni får också större insikt i avkastningen på kampanjerna och en kortare säljcykel.

Läs mer om flerkanalsmarknadsföring

Få över marknadsförings- och säljteamen på samma sida.

Dela data i realtid och dubbelriktat mellan Adobe Marketing Cloud och Microsoft Dynamics 365 för säljavdelningen, bland annat transaktioner, onlinebeteende och enhetsanvändning.

Era kunder är överallt. Det måste ni också vara.

Era kunder kommunicerar med er i alla kanaler, vilket betyder att ni måste kunna möta dem oavsett var de befinner sig. Dessutom förväntar de sig en personaliserad upplevelse varje gång. Med hjälp av effektiv kampanjsamordning kan ni uppfylla förväntningarna.

W.B. Mason integrerar Microsoft Dynamics 365 med Adobes marknadsföringsteknologi.

Ta reda på hur de utnyttjar kundernas offlineinteraktioner i e-handeln för att modernisera det 120 år gamla företaget.

Resurser från Adobe + Microsoft.

Få fördjupad information om samarbetet mellan Adobe och Microsoft i demofilmer, fallstudier, artiklar och mycket mer.

Mer om samarbetet mellan Adobe och Microsoft

Utforska våra produktintegreringar, läs om vår kombinerade produktsupport och få mer information.

Ring oss och prata med oss om vad Adobe och Microsoft kan göra för ert företag.

Ring oss och prata med oss om vad Adobe och Microsoft kan göra för ert företag.