https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/customer-journey-analytics

AI-drivna insikter

Artificiell intelligens. Verkliga insikter.

Omvandla snabbt råa kundupplevelsedata till värdefulla insikter med inbäddade AI-tjänster som underlättar segmentering, attribuering och mer.

Upplev Customer Journey Analytics i praktiken

Titta på en video med en översikt över analysprogrammet som ger alla team kanalöverskridande insikter i realtid.

All världens data är inte mycket värda om ni inte kan använda dem.

Framgång på den digitala marknaden hänger på data. Men det är inte det enda. Insikter är den verkliga motorn i engagerande, personaliserade kundupplevelser. För att hitta de här insikterna behöver man ha ett dedikerat team med datavetare som går igenom berg av data för att hitta värdefulla trender eller avvikelser, och därefter ett marknadsföringsteam som tar fram rekommendationer baserat på dessa insikter. Tyvärr blir allt snabbt inaktuellt på grund av tempot på den digitala marknaden. Det är inte heller alla företag som har tillgång till ett team med datavetare. Eftersom teamen dessutom är beroende av varandra drar det ner tempot, vilket i slutänden innebär att det tar för lång tid att få ut nästa enastående kundupplevelse på marknaden.

Företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga måste kunna göra grovgörat i kunddatabearbetningen för att hitta insikter, avvikelser och trender utan att ha en armé av beroende team.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe Customer Journey Analytics använder avancerade funktioner för maskininlärning (ML) och AI för att hitta insikter längs hela kundresan, från den allra första kontakten till den slutliga konverteringen. Eftersom tjänsterna har utvecklats särskilt för marknadsförare, analytiker och innehållsutvecklare är det enkelt att använda AI för rutinuppgifter som attribuering, optimering av annonsbudgeten och mätvärdesanalys. Med AI slipper ni ägna så mycket tid åt att rota igenom data och kan i stället lägga den tiden på att agera utifrån de nya insikterna.

Så här kan ni använda AI för att få ett bättre grepp om alla data:

Förbättra segmenteringen – Använd AI för att identifiera likartade målgrupper vid olika punkter på kundresan och skapa nya, mer värdefulla målgruppssegment.

Snabba utvärderingar – Testa hur specifika förändringar av olika kanaler, placeringar eller målgruppssegment påverkar de övergripande affärsmålen.

Marknadsföringsoptimering – Förutse snabbt och lätt vilka som är de mest effektiva kanalerna och kontaktytorna och omfördela budgeten för att dra full nytta av dem.

Forrester logo

”Referenskunderna var mest imponerade av Adobes gedigna funktioner för datavisualisering. Adobe har nyligen lanserat Customer AI, en AI-tjänst på Adobe Experience Platform med vilken användarna kan bygga anpassade modeller för kundbenägenhet utan kodning.”

Läs Forrester-rapporten

AVVIKELSEIDENTIFIERING

Upptäck dolda datatrender

Hitta statistiskt signifikanta skillnader i era samlade data automatiskt och segmentera användare med utgångspunkt från detta, eller gräv djupare i vad som är bidragande orsaker till avvikelserna. Få varningar i appen när antalet köp stiger eller sjunker.

Läs mer

ALGORITMISK ATTRIBUERING

Hitta kanaler som leder till konverteringar.

Använd attribueringsmodellen för att jämföra marknadsföringskanaler och få exakta rapporter för de som ligger bakom specifika konverteringshändelser – i alla tidsperioder och måttenheter.

Läs mer

EXPERIMENTPANEL

Mät testresultat och hur de påverkar dina mål.

Utvärdera ökningen och säkerheten i varje experiment med data från valfria online- eller offlinekällor. Förstå förhållandet mellan orsak och verkan för kundinteraktioner och hur de leder till specifika resultat.

Läs mer

Content as a Service v2 - ai-driven-insights - Friday, November 24, 2023 at 11:50