ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Adobe Customer Journey Analytics kontra Google Analytics.4 (GA4)

När Google Universal Analytics fasas ut är det dags för förändring. Och det är bra. Det är dags för en analyslösning som är byggd för obegränsad tillväxt och som ger er en helhetsbild av era kunder genom realtidsdata från olika kanaler.

Marquee

Redo för en långsiktig relation? Adobe är partnern som växer med er.

Google flyttar över kunderna till Google Analytics 4 (GA4). Men det är ingen direktuppdatering. Det är en helt ny implementering som kan utsätta era befintliga data för risker. Även om processen går smidigt kan resultatet bli begränsningar som gör det svårt att skaffa de flerkanalsinsikter som ni behöver för att kunna leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

Adobe Customer Journey Analytics ger er mer.

Customer Journey Analytics är vår kraftfulla, AI-drivna analyslösning som ger er djupgående insikter från varje beröringspunkt. Med realtidsanalys av data från olika kanaler får ni en mängd fördelar:

 Customer Journey Analytics jämfört med Google Analytics 4 | Adobe för företag

  • Integrering av alla era historiska Google Universal Analytics-data – på bara en dag.
  • Strömmande datainsamling över olika kanaler – både online och offline – för ett enda person- eller konto-ID.
  • AI-drivna insikter som förbättrar segmenteringen, visar objektiv attribuering och upptäcker avvikelser.
  • Privacy Shield – en lösning med ett ramverk för datastyrning som hjälper Adobes kunder att skydda data med hjälp av märkning av datakällor, policyframtagning för att säkerställa regelefterlevnad samt automatiserad regelefterlevnad för att förhindra överträdelser.
Customer Analytics Technology, Q2 2022

Upptäck varför Forrester utsåg Adobe till ledare i rapporten Forrester Wave: Customer Analytics Technologies, Q2 2022.

Se hur mycket mer ni får med Adobe.

Analysspårning

Adobe Customer Journey Analytics

Google Analytics 4 (GA4)

Digitala data?

Ja.
Mätning av digitala källor utöver webb och app, till exempel enheter i hemmet, uppkopplade bilar, spelkonsoler, läsplattor och annat.

Ja.
GA4 mäter webbplats och app, och varumärken måste lägga till GA4 till en webbplats tillsammans med Universal Analytics för att samla in data från webbplatsen och appen.

Sammanställning av besökardata?

Ja.
Sammanställ ID:n från olika enheter och kanaler till en enda ”person” och justera historiska data retroaktivt för att möjliggöra olika användningsfall för kundresor, som till exempel omstyrning av samtal och ”click-to-brick”.

Begränsad.
GA4 ger en bild över webb- och appdata från olika enheter, och kräver att samma unika identifierare används i båda enheterna. Datasammanställningen gäller en tidpunkt i framtiden utan någon historisk justering.

Flerkanalsdata?

Ja.
Ta kontroll över hur era online- och offline-data kopplas samman i Analysis Workspace för alla vanliga person-ID:n, vilket möjliggör attribuering, segmentering och kundereseanalys över era kunddatamängder.

Nej.
GA4 mäter dataströmning från iOS-appar, Android-appar och webbplatser. Med dataimport hämtas offline-data in som en datakälla via uppladdad CSV. Importerade data kan inte justera historiska data, och borttagning av filen avbryter sammanslagningen.

Strömmande media och OTT-spårning?

Ja.
Sekundmätning av strömningen fångar alla händelser i video- eller ljudklipp, däribland OTT-enheter och visuella hjälpmedel för en genomsnittlig minutmålgrupp, samtidiga tittare och uppspelningstid.

Begränsad.
GA4 har inte 10-sekundersspårning, och varumärken använder förstärkta mäthändelser för att fånga grundläggande nyckeltal för strömmande media, till exempel starter, slutförda och kvartiler.

Användbarhet och rapportering

Adobe Customer Journey Analytics

Google Analytics 4 (GA4)

Direktberäknade mätvärden?

Ja.
Kombinera mätvärden direkt och skapa unika matematiska beräkningar och nya mätvärden som kan tillämpas på segment.

Nej.
Användarna måste ha redigeringsbehörighet för att skapa anpassade mätvärden, vilket kräver att spårningskoden ändras. Mätvärden anges på egenskapsnivån.

Återanvändbara segment?

Ja.
Dra- och släppgränssnitt som ger er möjlighet att bygga segment och tillämpa dem på rapporter för att upptäcka värdefulla kunder och insikter som förbättrar företagets resultat.

Nej.
Villkoren för händelsesegment måste alltid finnas inom samma händelse. För Google Analytics 4-egenskaper är segmenten tillgängliga bara i Explorations. Segmentdata samplas och inkluderar bara upp till tio per projekt.

Obegränsade dimensionella uppdelningar?

Ja.
Stöd för anpassade fält och olika alternativ för att utveckla data för uppdelning av era flerkanalsdata till flera olika vyer efter dimension och datamängd (till exempel efter enhet, CRM-status eller produktvy).

Nej.
GA4 har begränsade funktioner för dimensionsuppdelning, vilket gör det svårt att förstå konverteringen genom dimensionsrapportering (till exempel konverteringsgrad efter produktsida). Dessutom kan dimensioner eller mätvärden inaktiveras om de inte är kompatibla med andra dimensioner eller mätvärden som används i en rapport eller vid utforskning.

Attribuering?

Ja.
Adobe tillhandahåller tio regelbaserade modeller och algoritmattribuering. Förbättra attribueringsreglerna med den lämpligaste algoritmiska modellen, som hjälper er att upptäcka exempel på attribueringsanvändning över betalda, intjänade och ägda medier.

Begränsad.
Datadriven attribuering är tillgänglig men för Google-annonsering är attribueringen samlad, vilket gynnar betald sökning och kan skapa felaktig marknadsföringsavkastning.

Visualisering av kundresan?

Ja.
Journey IQ är en uppsättning funktioner för kundresemätning som visar hur kunderna rör sig mellan kända och okända kanaler och över kanaler. Även kohortanalys (lojalitet, bortfall, latens), analys av utfall och flöde, samt analys över olika enheter.

Begränsad.
GA4 Explorations tillhandahåller kohort-, tratt- och vägvisualiseringar. Vägplanering är begränsad till sida och skärmar. Kohorttabeller är enhetsbaserade, inte användarbaserade. Ett trattsteg kan inte baseras på ett mätvärde.

Gemensamt gränssnitt?

Ja.
I Adobe Analysis Workspace finns allt för anpassningsbara projekt, rapportmallar och särskilda utbildningsavsnitt för olika funktioner. I Labs-avsnittet kan användarna testa och återkoppla om nya potentiella funktioner.

Nej.
Kunderna måste logga in till två olika gränssnitt för att se rapporter i förhållande till sin Explorer-kontrollpanel. Både rapporter och Explorations ger insikter om era webb- och appdata, med enstaka skillnader i de data som visas för varje område. Vissa dimensioner och mätvärden är tillgängliga i rapporter som inte stöds av Explorations.

Datainsamling

Adobe Customer Journey Analytics

Google Analytics 4 (GA4)

Hantering av datamängder?

Ja.
Sammanfoga, hantera och underhåll data lättare med ett flexibelt och harmoniserat dataschema, separat från modellen träff-besök-besökare. Med en standardiserad datamodell kan ni kombinera olika datakanaler (med separata format och scheman) på ett sätt som är logiskt för verksamheten.

Nej.
Google tillåter att administratörer skapar upp till 100 egenskaper per konto. 360-kunder kan skapa upp till två extra egenskapstyper, delegenskaper och roll up-egenskaper.

Flexibel datavisning?

Ja.
Tillämpa icke-destruktiva ”linser” för visningen av era kunddata. I likhet med virtuella rapportserier filtreras datavisningar genom olika sessions-, tidszons- och attribueringsval. Flera olika datavisningar kan skapas för en enda datamängd.

Nej.
Delegenskaper har en extra kostnad för data. Kostnaden för händelser i varje delegenskap är hälften av kostnaden för händelserna i källegenskapen, i enlighet med villkoren i ert 360-avtal.

Flera datakällor?

Ja.
Adobe har utbytesintegreringar med flera datakällor, till exempel CRM, callcenter, sociala aktiviteter och mobilmätningar.

Begränsad.
Google har en integrering med Salesforce Marketing Cloud som ger er möjlighet att se data från kampanjer, användning och innehåll.

Adobe Real-Time CDP för aktivering?

Ja.
Adobe tillhandahåller realtidsinsikter som ger er möjlighet att skapa segment som är klara att aktiveras över olika kanaler för marknadsföringsaktiviteter nedströms inom Adobe Real-Time CDP.

Nej.
Google äger ingen kunddataplattform men kan aktivera på insikter via Google Signals och användning av data som associeras med användare som är inloggade på Google.

Datademokratisering

Adobe Customer Journey Analytics

Google Analytics 4 (GA4)

Projektdelning?

Ja.
Demokratisera era data genom att dela och sammanställa projekt för olika användare i er organisation utifrån deras affärsmål, roller och behov.

Begränsad.
Det finns inga begränsningar för användarnas rapporterings- eller funktionsnivå. Alla användarnivåbegränsningar finns på konto- och egenskapsnivå. Ni kan dela en utforskning med en användare i skrivskyddat läge, men bara om användaren har egenskapsåtkomst.

Komponentdelning?

Ja.
Adobe tillhandahåller projektsammanställning så att ni kan begränsa komponenter och information av känslig natur innan ett projekt delas med en grupp eller en användare. Detta inkluderar taggar och anteckningar för projekt.

Nej.
GA4 ger er möjlighet att dela data på konto- och egenskapsnivå, men inte på rapportvisningsnivå.

Schemalagda rapporter?

Ja.
Adobe ger användarna möjlighet att dela projekt och definiera läs- och skrivalternativ, vilka användare projektet ska delas med och dess komponenter, och att spara det som användarnas landningssida.

Ja.
GA4 ger er möjlighet att dela rapporter med alla användare med en schemalagd frekvens. Det finns en gräns på 400 schemalagda rapporter som skickas med e-post per användare och visning.

Excel-insticksprogram?

Ja.
Adobe tillhandahåller ett Excel-insticksprogram som hjälper användarna att skapa anpassade rapporter och göra specialiserade analyser i Microsoft Excel.

Nej.
GA4 tillhandahåller för närvarande inte ett Excel-insticksprogram för djupare dataanalys och datamanipulering.

Skapa bättre upplevelser med analys av data från flera olika kanaler.

Från sammankopplade data till AI-drivna insikter: upptäck hur Adobe Customer Journey Analytics gör avancerade och användbara insikter tillgängliga för alla.

Marquee

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående