ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Prissättning för Adobe Customer Journey Analytics-paket.

Customer Journey Analytics erbjuder ett grundpaket med de funktioner som ni behöver för att skapa en samlad kundresa i realtid, som är tillgänglig för alla kundupplevelseteam.

Marquee

Vill du se hur Customer Journey Analytics fungerar?

Se vad ni får med Customer Journey Analytics.

Customer Journey Analytics bygger på Adobe Experience Platform och ger er kraftfulla verktyg och funktioner som inte ingår i andra paket. Vårt grundpaket inkluderar allt som beskrivs nedan. Vad mer kan man begära?

Kärnanalys

Funktioner

Customer Journey Analytics

Datamängder i flera kanaler

 •  

Datavisningar

 •  

Mätvärden, dimensioner

Obegränsat

Datainhämtning och datasjö (lansering och SDK:er, kopplingar för datakällor, förvaringstid i/borttagning från datasjö)

 •  

XDM och dataförberedelse

 •  

Rapport (mallar)

 •  

Filter

 •  

Användarmängder

Obegränsat

Användningsrapportering (rad)

 •  

Friformsanalys

Funktioner

Customer Journey Analytics

Analysis Workspace

 •  

Friformstabeller

 •  

Snabba insikter

 •  

Ad hoc-analys

 •  

Obegränsad segmentering, mätvärdeskapande

 •  

Frågetjänst (Ad-hoc SQL-utforskning)

 •  

Avvikelseidentifiering

 •  

Obegränsad dimensionell uppdelning

 •  

Kanalanalys

Funktioner

Customer Journey Analytics

Webb

 •  

Mobilapp

 •  

Röst

 •  

OTT-enheter

 •  

Strömmande

 •  

Offlinekanaler (callcenter, CRM, chatt, butik, uppslagning)

 •  

Målgruppssegmentering

Funktioner

Customer Journey Analytics

Identitet (fältbaserad sammanfogning)

 •  

Obegränsat filterskapande

 •  

Målgruppspublicering

 •  

Sekventiell segmentering över olika kanaler

 •  

Attribuering

Funktioner

Customer Journey Analytics

Modeller baserade på 9 regler (första beröringspunkt, sista beröringspunkt etc.)

 •  

Anpassat återblicksfönster

 •  

Algoritmisk attribuering

 •  

Attribuering för valfri konverteringshändelse

 •  

Kundreseanalys

Funktioner

Customer Journey Analytics

Utfall

 •  

Flöde (vägplanering)

 •  

Kohortanalys

 •  

Lojalitet

 •  

Bortfall

 •  

Latens

 •  

Anpassa dimension

 •  

Lägg till eller skapa segment

 •  

Rad/aktuellt

 •  

Dataomvandling

Funktioner

Customer Journey Analytics

Beräknade värden

 •  

Delsträngar (klassificeringsregelskapare)

 •  

Analys över flera kanaler

 •  

Bindande dimensioner och mätvärden

 •  

Datavisningar

 •  

Uppslagning av datamängder

 •  

Anpassat sessionsskapande

 •  

Dataförberedelse

 •  

Integritet och styrning

Funktioner

Customer Journey Analytics

Integritetskontroller

 •  

Regionala datacenter

 •  

API för datareparation

 •  

HIPPA-efterlevnad

 •  

IP-obfuskering

 •  

GDPR-radering

 •  

Datademokratisering

Funktioner

Customer Journey Analytics

Delade projekt (rapporter)

 •  

Schemalagda rapporter

 •  

Projektsammanställning (begränsande mätvärden/gemensamma dimensioner)

 •  

Annotations

 •  

Report Builder (Excel-insticksprogram)

 •  

Dela länkar

 •  

Behörigheter/roller

 •  

Analytics-kontrollpaneler (mobilapp)

 •  

Dataintegreringar

Funktioner

Customer Journey Analytics

Dataanslutningar

 •  

Profiler

 •  

Experimentpanel

 •  

Tredjepartsintegreringar

 •  

Adobe Experience Platform Launch-tillägg

 •  

Målgruppspublicering till samlad profil

 •  

Tillägg till Customer Journey Analytics

Funktioner

Customer Journey Analytics

Grundläggande strömmande media

 •  

Avancerad strömmande media – samtidiga tittare, genomsnittlig minutmålgrupp och mediapaneler för uppspelningstid

 •  

AEP avancerad dataförberedelse

 •  

Ad hoc-frågetjänst

 •  

Lagring i datasjö

 •  

Real-Time CDP-kopplingar

 •  

AI-insikter om kunder

 •  

AI-insikter om attribuering

 •  

API för datareparation

 •  

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående