#f5f5f5

ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Prissättning för Adobe Customer Journey Analytics-paket.

Customer Journey Analytics erbjuder ett grundpaket med de funktioner som ni behöver för att skapa en samlad kundresa i realtid, som är tillgänglig för alla kundupplevelseteam.

Marquee
#2C2C2C

Vill du se hur Customer Journey Analytics fungerar?

Beställ en demo

Se vad ni får med Customer Journey Analytics.

Customer Journey Analytics bygger på Adobe Experience Platform och ger er kraftfulla verktyg och funktioner som inte ingår i andra paket. Vårt grundpaket inkluderar allt som beskrivs nedan. Vad mer kan man begära?

Kärnanalys

Funktioner
Customer Journey Analytics
Datamängder i flera kanaler
Datavisningar
Mätvärden, dimensioner
Obegränsat
Datainhämtning och datasjö (lansering och SDK:er, kopplingar för datakällor, förvaringstid i/borttagning från datasjö)
XDM och dataförberedelse
Rapport (mallar)
Filter
Användarmängder
Obegränsat
Användningsrapportering (rad)

Friformsanalys

Funktioner
Customer Journey Analytics
Analysis Workspace
Friformstabeller
Snabba insikter
Ad hoc-analys
Obegränsad segmentering, mätvärdeskapande
Frågetjänst (Ad-hoc SQL-utforskning)
Avvikelseidentifiering
Obegränsad dimensionell uppdelning

Kanalanalys

Funktioner
Customer Journey Analytics
Webb
Mobilapp
Röst
OTT-enheter
Strömmande
Offlinekanaler (callcenter, CRM, chatt, butik, uppslagning)

Målgruppssegmentering

Funktioner
Customer Journey Analytics
Identitet (fältbaserad sammanfogning)
Obegränsat filterskapande
Målgruppspublicering
Sekventiell segmentering över olika kanaler

Attribuering

Funktioner
Customer Journey Analytics
Modeller baserade på 9 regler (första beröringspunkt, sista beröringspunkt etc.)
Anpassat återblicksfönster
Algoritmisk attribuering
Attribuering för valfri konverteringshändelse

Kundreseanalys

Funktioner
Customer Journey Analytics
Utfall
Flöde (vägplanering)
Kohortanalys
Lojalitet
Bortfall
Latens
Anpassa dimension
Lägg till eller skapa segment
Rad/aktuellt

Dataomvandling

Funktioner
Customer Journey Analytics
Beräknade värden
Delsträngar (klassificeringsregelskapare)
Analys över flera kanaler
Bindande dimensioner och mätvärden
Datavisningar
Uppslagning av datamängder
Anpassat sessionsskapande
Dataförberedelse

Integritet och styrning

Funktioner
Customer Journey Analytics
Integritetskontroller
Regionala datacenter
API för datareparation
HIPPA-efterlevnad
IP-obfuskering
GDPR-radering

Datademokratisering

Funktioner
Customer Journey Analytics
Delade projekt (rapporter)
Schemalagda rapporter
Projektsammanställning (begränsande mätvärden/gemensamma dimensioner)
Annotations
Report Builder (Excel-insticksprogram)
Dela länkar
Behörigheter/roller
Analytics-kontrollpaneler (mobilapp)

Dataintegreringar

Funktioner
Customer Journey Analytics
Dataanslutningar
Profiler
Experimentpanel
Tredjepartsintegreringar
Adobe Experience Platform Launch-tillägg
Målgruppspublicering till samlad profil

Tillägg till Customer Journey Analytics

Funktioner
Customer Journey Analytics
Product Analytics
Mix Modeler
Healthcare Shield
Privacy & Security Shield
Strömmande media – samtidiga tittare, genomsnittlig minutmålgrupp och mediepaneler för uppspelningstid
Data Distiller
Real-Time CDP-kopplingar