Adobe Asset Link

Förändra hur kreatörer och marknadsförare samarbetar genom att göra innehållsutvecklingen snabbare. Med Asset Link kan olika team utveckla, revidera, granska och godkänna allt mediematerial (som finns i Experience Manager Assets) direkt i Photoshop, Illustrator och InDesign.


Koppla. Skapa. Samarbeta.

Om du är kreatör vill du inte behöva lära dig använda en plattform för hantering av digitala resurser (DAM) bara för att komma åt och redigera ditt arbete. Om du är marknadsförare ska du inte behöva förstå alla olika funktioner i Photoshop bara för att ge din feedback. Det kvittar vilken din roll i teamet är, ju mer tid du lägger på att försöka förstå en ny plattform, desto mindre tid har du över till att skapa meningsfullt innehåll åt era kunder.

Adobe Experience Manager Assets möter dig där du är. Oavsett om du är en marknadsförare som vill kommentera en mediefil eller en kreatör som snabbt vill införa nödvändiga ändringar kan du med Adobe Asset Link optimera arbetsflödet med marknadens enda integrerade koppling till Creative Cloud. Istället för att behöva hantera ännu en klumpig integrering kan du använda enkel inloggning med dina Creative Cloud-kontouppgifter och komma åt DAM- och Creative Cloud-mediefiler direkt i Photoshop, Illustrator och InDesign. Det blir enkelt att checka ut filer, automatiskt versionsbestämma mediefilen och integrera ändringar i DAM. Arbetsytan gör det enkelt för ditt team att samarbeta och leverera engagerande digitala upplevelser.

Se hur det fungerar.

Titta på de funktioner som ingår.

Dra och släpp
Dra och släpp alla typer av resurser från Adobe Experience Manager Assets direkt till Photoshop, Illustrator och InDesign.

Samarbeta
Samarbeta enkelt med arbetsflöden som håller isär resurser som ingår i pågående arbeten och färdiga produktionsklara resurser. Checka ut och in innehåll i Experience Manager Assets och Creative Cloud Assets för att förhindra konflikter.

Versionshistorik
Visa alla versioner av en resurs i Experience Manager Assets direkt i Photoshop, Illustrator och InDesign.

Sök och bläddra
Sök efter och hitta snabbt relevanta resurser i organisationen i ett samlat gränssnitt för Experience Manager Assets och Creative Cloud för företag.

Visuell sökning
Hitta likartade digitala resurser i Experience Manager Assets med hjälp av Adobe Sensei. Identifiera dubbletter, resurser som nästan är dubbletter och likartade resurser inom produktfamiljer.

Läs mer om Adobe Asset Link i Adobe Experience Manager Assets.

Adobe Photoshop och Asset Link.

Ta reda på hur kreatörerna hittar rätt mediefiler och inför ändringar utan att lämna Photoshop.

Titta nu

Se hur Adobe Asset Link fungerar i praktiken.
Lär dig dela länkar.

Adobe lllustrator och Asset Link.

Ta reda på hur illustratörerna ser till att de alltid jobbar på den senaste versionen av en mediefil med hjälp av Asset Link.

Titta nu

Adobe InDesign och Asset Link.

Ta reda på hur InDesign-användare hittar rätt material och fattar smartare visuella beslut tack vare Asset Link.

Titta nu

Se hur Adobe Asset Link fungerar i praktiken.

Visa relaterade funktioner

InDesign Server

Mediefilsmallar skapar dedikerade arbetsytor där man kan redigera InDesign-dokument utan att lämna resurshanteringssystemet.

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Resurssamlingar

Skapa, redigera och dela enkelt resurssamlingar mellan användare, bland annat statiska samlingar och smarta samlingar som kan inkludera resurser dynamiskt utifrån sökvillkor.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.