En inbyggd Creative Cloud-koppling är något både marknadsförare och kreatörer vinner på.

Med den inbyggda Creative Cloud-kopplingen blir det enklare för era kreativa team att skapa material, för marknadsförarna att marknadsföra och för båda att samarbeta. Tack vare den inbyggda kopplingen kan de kreativa teamen hitta resurser direkt från sina Creative Cloud-program och marknadsförarna kan samarbeta och administrera från resurshanteringssystemet.

Kommunicera, skapa och samarbeta i Creative Cloud.

Kreatörer och marknadsförare kan tala sitt eget språk och få snabbare, mer dynamiska resultat.

Det snabba tempot i dagens leverans av digitala upplevelser innebär att era kreatörer och marknadsförare ständigt känner press att göra mer. Snabbare

Kreatörerna vill inte lära sig att använda ett DAM-system för att hitta mediefiler – och de har inte råd att förlora tid på att söka på olika platser och i olika arkiv för att hitta just den nål i höstacken som de behöver just nu. Marknadsförarna vill inte lära sig Photoshop eller InDesign för att ge sina synpunkter på något eller göra mindre ändringar. 

Därför finns Adobe Asset Link, en inbyggd koppling som gör det möjligt för båda grupperna att samarbeta – snabbare än någonsin. Med hjälp av en panel som visas direkt i de kreativa verktygen kan formgivarna komma åt ert resurshanteringssystemen och checka ut resurser oavsett vilket program de arbetar i. Och med InDesign-servern kan marknadsförarna ändra material som ska gå till tryck direkt från resurshanteringssystemet, så att de slipper vänta på att deras begäran ska hanteras.

Båda grupperna kan arbeta effektivare och ni kan uppfylla kundernas förväntningar på relevanta och personliga upplevelser. Och det är något alla vinner på.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er

Adobe Experience Manager Assets är det enda DAM-system som ger djupa inbyggda kopplingar mellan olika Creative Cloud-program. Vi erbjuder unika tjänster som gör det enkelt för kreatörer och marknadsförare att samarbeta, och vi kan hjälpa er att skapa enastående innehåll och leverera det via Adobe Cloud eller externa team snabbare än någonsin. Er IT-avdelning vinner också på detta med vår nya molnbaserade arkitektur som ser till att ert DAM-system alltid är uppdaterat med de senaste funktionsuppgraderingarna.

Funktioner för inbyggd Creative Cloud-koppling

InDesign Server

Med resursmallarna får ni dedikerade arbetsytor där marknadsförarna kan redigera InDesign-dokument utan att lämna resurshanteringssystemet.

Adobe Asset Link

Enkel inloggning (SSO) med Adobe Creative Cloud-uppgifter gör att ni får åtkomst till DAM- och Creative Cloud-mediefiler direkt i Photoshop CC, Illustrator CC och InDesign CC.

Utcheckning av resurser

Checka ut en resurs och lås den så att bara du kan redigera, kommentera, publicera eller flytta den tills du checkar in den igen. På så sätt försäkrar du dig om att ingen kan skriva över dina ändringar under tiden du arbetar.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

C3 Creative Code and Content

”Ur innehållskreatörernas och marknadschefernas perspektiv har det de bäst integrerade verktygen, som hjälper oss att sköta i stort sett alla aspekter av våra komplexa digitala marknadsföringsprojekt. Tack vare ett enda gränssnitt kan marknadsförarna publicera annonser, samla in data och konfigurera arbetsflöden och bli betydligt mer effektiva.” 

Andreas Maser, Executive Director of Technology, C3 Creative Code and Content