#f5f5f5

ADOBE EXPERIENCE MANAGER

Cloud Acceleration Manager förenklar flytten till molnet.

Flytta till Adobe Experience Manager as a Cloud Service med molnbaserade verktyg som underlättar den strategiska planeringen av flytten, effektiviserar genomförandet och guidar er från början till slut så att migreringen går smidigt.

Titta på översiktsvideon

Tre enkla steg till flexibilitet, skalbarhet och prestanda i molnet.

Om ni går över till molnet kan ni producera digitala upplevelser som är mer flexibla och säkra, och ni får möjlighet att skala i oändlighet – med andra ord kan ni med molnet anpassa er till alla förändringar. Och Adobe Cloud Acceleration Manager är det enklaste sättet att komma dit.

Planera

Använd vårt verktyg för att utvärdera er mognadsgrad och ta fram en tydlig strategi.

Implementera

Få rådgivning med alla steg och automatiserade uppgifter som underlättar migreringen.

Gå live

Få resurser så att ni kan publicera snabbt med stöd för efterföljande optimering.

cloud acceleration manager

Så här gör vi

Analys av beprövade metoder – Utvärdera er aktuella mognadsgrad genom att identifiera områden som inte följer bästa praxis, eventuella behov av kodomstrukturering och andra svårigheter i migreringsarbetet.

Planering och konfiguration – Planera för en lyckad migrering med råd om hur ni sätter samman rätt team, tilldelar roller och ansvarsområden samt upprättar nyckeltal.

Kodomstrukturering – Identifiera kompatibilitetsluckor i kod- och projektstrukturen så att ni kan modernisera dem innan ni driftsätter i molnet.

Innehållsöverföring – Använd vårt verktyg för innehållsöverföring för att se över krav och beprövade metoder för överföring. Använd sedan räknaren för att få en övergripande uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att migrera innehållet till molnet.

Gör en djupdykning i Cloud Acceleration Manager

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/sites-aem-sites