Adobe Experience Manager

Ett enda system som skapar en bättre
upplevelse för de anställda.

Gör dagens olikartade upplevelser som anställd enhetliga med Experience Manager, ett säkert,
centraliserat innehållshanteringssystem (CMS) som gör att ni kan leverera personaliserad, relevant
information till anställda i realtid på alla olika typer av enheter.

remote-workforce

Håll de anställda engagerade var de än är

Anställda som arbetar hemifrån, virtuellt samarbete och fysisk distansering på kontoret utgör alla nya utmaningar för kommunikation på arbetsplatsen. Experience Manager är byggt för att möta de utmaningarna. Som ett molnbaserat CMS använder Experience Manager AI och maskininlärning för att förbättra informationens tillgänglighet, effektivisera arbetsflöden och koppla samman medarbetarna – oavsett var de befinner sig och vilken enhet de arbetar på. 

alt

Skaffa vår guide om att ge utspridda anställda nya möjligheter

alt
alt
alt
alt

Centraliserad åtkomst

En centraliserad innehållsplattform ger medarbetare enklare åtkomst till resurser så att de snabbare kan skapa och leverera företagskommunikation i alla kanaler – inklusive på digitala skyltar.

Innehållsrörlighet

Dra-och-släpp-funktioner, återanvändbara mallar och AI-automatiseringar gör att du kan skapa, publicera och uppdatera innehåll snabbt och enkelt. Ingen kodning krävs.

Användningsklar personalisering

Regelbaserad målinriktning ger rätt information till medarbetarna baserat på kriterier som roll, plats och beteende online.

Infrastruktur för moln- och API-inriktning

En skalbar, säker, API-driven molnarkitektur snabbar upp produktionstiden, ger snabba inläsningsupplevelser och möjliggör kontinuerliga uppdateringar.


Strategin för en bättre upplevelse för de anställda

alt

Snabba upp innehållsskapandet

Skapa en gång och publicera överallt
Skapa snabbt varumärkesanpassade webbsidor, dokument och digitala upplevelser med dra-och-släpp-gränssnitt, återanvändbara mallar och komponenter som gör att du kan skapa en gång och leverera i alla kanaler – webben, intranät, e-post, mobil, app, digital skyltning på plats med mera.


Automatisera långsamma manuella processer
AI och maskininlärning automatiserar och förenklar flöden för arbete med video och bilder som taggning, beskärning och vyanpassning för olika enheter, vilket minskar tiden det tar att skapa innehåll från timmar till sekunder.


alt

Skapa relevantare upplevelser

Regelbaserad personalisering
Leverera den relevantaste informationen till anställda baserat på deras roll, auktorisering, plats och andra faktorer genom att aktivera våra enkla användningsklara regler. Eller skapa enkelt anpassade regler – ingen kodning krävs.


Koppla samman och effektivisera digitala upplevelser
Gör information tillgängligare och förbättra samarbetet genom att integrera applikationer och tjänster som Single Sign-On-autentisering, sökmotorer, e-post och kunskapshanteringssystem med hjälp av kopplingar och öppna API:er.


alt

Uppdatera information i realtid

Alltid snabbuppdaterad digital skyltning
Håll anställda informerade, engagerade och säkra genom att snabbt publicera innehåll från ert intranät med digital skyltning. Innehåll kan snabbt anpassas baserat på regler som plats, sensorer eller insikter.


Regelefterlevande responsiva digitala formulär
Konvertera automatiskt befintliga pdf-formulär till mobilresponsiva formulär som anställda kan fylla i och skriva under så att de efterlever reglerna, oavsett enhet – inga papper krävs. Och återanvändbara formulärfragment översätter uppdateringar i flera olika formulär automatiskt.


alt

Ha en säker, skalbar plattform

Säkerhet på företagsnivå
Gör IT- och produktionsteamen trygga genom att bygga er portal för de anställda på en mycket säker (ISO-27001- och SOC-2-certifieringar) molngrund som automatiskt uppdateras och skyddar mot oförutsägbara avbrott.


Modulär och skalbar
Utöka åtkomsten till kommunikation och information till globalt utspridd personal genom modulär, molnbaserad arkitektur som är utformad för att automatiskt skalanpassas på några sekunder, så att den alltid är aktuell, ansluten och uppdaterad.


Bara Adobe stöder alla informationskanaler från ett centraliserat system

Experience Manager effektiviserar arbetsflöden över hela företaget och drar nytta av AI och maskininlärning för att snabba upp kommunikation mellan de anställda på olika enheter och förbättra det digitala samarbetet.

alt

Nöjda kunder


De här företagen har byggt en enhetlig upplevelse för de anställda på olika avdelningar, platser och kommunikationskanaler.

Nöjda kunder

Citrix förbättrar de anställdas engagemang med 96 %

Med Experience Manager har Citrix effektiviserar arbetsflöden och personaliserat sina anställdas intranät, vilket ökat engagemanget och produktiviteten.

Nöjda kunder

Adobe ger över 20 000 anställda nya möjligheter

Adobe har byggt ett prisbelönt intranät som levererar relevant innehåll i realtid på alla olika enheter – inklusive digital skyltning på plats – och håller anställda anslutna.

Blogg

Nätverk för de anställda visar sig vara ovärderligt under covid-19

Walmarts intranät, som stöds av Experience Manager, kopplar samman över två miljoner anställda och levererade viktiga realitidsuppdateringar när covid-19 började.

Vad mer kan Adobe göra för ert företag?