App för medarbetare på fältet

Gör det möjligt för era medarbetare på fältet att hämta in information och fylla i formulär på ett säkert sätt på resande fot, även offline. Se till att de kan bifoga foton och anteckningar, skicka formulär för godkännande och få elektroniska signaturer med möjlighet att synkronisera data automatiskt när de kopplar upp sig mot ett säkert nätverk.


Dumpa papper och skrivplattor en gång för alla.

Fältpersonal samlar in stora mängder viktiga data. Men de arbetar ofta på platser där det inte finns wifi eller ens mobiltäckning. Papper och skrivplatta är föråldrat. Och det är lätt att missa något eller feltolka något på grund av handstilen. Och vem som helst kan komma över information på en papperslapp.

Ge er fältpersonal tillgång till mobilappen för Adobe Experience Manager så att de kan samla data digitalt. Det fungerar med alla enheter och ni behöver inte längre oroa er för om det finns någon uppkoppling eller inte. Samla in information offline så synkroniseras den automatiskt i appen så fort enheten är uppkopplad. Medarbetarna sparar tid eftersom de kan bifoga foton och anteckningar och fylla i dynamiska formulär. Ge era medarbetare de verktyg de behöver för att göra sitt jobb på ett snabbare, säkrare och mer korrekt sätt.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Automatisk synkronisering
Data som samlats in offline synkroniseras när enheten ansluter till ett säkert nätverk, så att medarbetarna kan skicka data direkt till backend-system.

Ladda in formulär för fältpersonal i förväg
Tilldela automatiskt fältpersonal de formulär de behöver för sitt arbete och ladda dem i förväg i deras appar, så slipper de leta och sparar tid.

 

Bifoga media
Medarbetarna kan bifoga anteckningar, även foton och videoklipp, och tagga objekt med datum och plats.

Elektroniska signaturer
Bekräfta identiteter och skydda godkännanden med elektroniska signaturer.

Läs mer om hur ni skapar en app för medarbetare på fältet i Adobe Experience Manager.

Läs om hur enkelt det är att använda appen.

Läs om hur enkelt det är att använda appen.

Hjälpen innehåller stegvisa anvisningar om hur ni exporterar formulär i appen.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Dynamiska adaptiva formulär

Ändra formulär i realtid baserat på indata från användare, spara det kunden redan fyllt i så att de kan slutföra formuläret senare, fyll i data automatiskt för att minska risken för fel och verifiera data.

Mobilklara formulär

Skapa formuläret en gång, förhandsgranska hur det ser ut och upplevs på olika enheter, publicera till valfri skärm och ge kunderna möjlighet att fylla i formulär på stående fot på den enhet de helst använder.

Automatisk formulärifyllning

Fyll i formulär i förväg och automatisera arbetsflöden med data från backend-system, som CRM- och ERP-system, och skicka tillbaka ifyllda data till backend-systemet, så att kunderna inte behöver skriva in så många uppgifter.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.