Kontrollpanel för ansökningar

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även när medarbetarna är på resande fot och använder en mobilenhet.


Ett effektivt sätt att hantera kundansökningar.

Kundformulär och ansökningar kräver att flera personer i olika roller samarbetar om att fylla i, ta emot och godkänna dem. Ni behöver övervaka processen, hela vägen från innehållsutveckling till onlinepublicering.

Med hjälp av kontrollpanelen för ansökningar i Adobe Experience Manager kan ni effektivisera hela processen med kundformulär från start till slut. Skapa anpassade arbetsflöden så att ni enkelt kan skicka in ansökningar. Sedan är det bara att vänta medan de blir granskade, godkända och digitalt signerade, oavsett om de finns online eller offline.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Uppgiftshanterare
Håll enkelt koll på formulär med hjälp av uppgifter. De innehåller information om och anger tillgängliga åtgärder för en den aktuella uppgiften. Du kan också delegera uppgifter efter behov.

Arbetsflödesinformation
Visa i vilken fas en uppgift befinner sig med ett anpassat arbetsflöde, exempelvis om den är slutförd, pågående eller väntande. 

Läs mer om kontrollpanelen för ansökningar i Adobe Experience Manager.

Förstå fördelarna med kontrollpanelen för ansökningar.

Förstå fördelarna med kontrollpanelen för ansökningar.

Hjälpen innehåller mer information om fördelarna med kontrollpanelen för ansökningar och om hur ni effektiviserar kundformulär.

Läs mer

Ta reda på allt.

Läs vår rapport om hur ni använder formulär för att öka konverteringsgraden, effektiviteten, kundnöjdheten och allt annat.

Läs mer

Ta reda på allt.

Utforska fler funktioner

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Visuell arbetsflödesredigering

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid.

Elektroniska signaturer

Förenkla godkännandeprocesser där flera kunder eller godkännare måste signera parallellt eller i följd med säkra och juridiskt giltiga e-signaturer för alla typer av formulär och dokument med en lösning för e-signaturer som Adobe Sign.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.