Automatiserad konvertering av formulär

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär med hjälp av maskininlärningen i Adobe Sensei. Konvertera grupper med formulär, länka enkelt till analyser och förkonfigurera teman.


Nu är inget omöjligt längre.

Organisationer arbetar kontinuerligt med att förbättra kundupplevelsen över alla digitala kanaler, och detta gäller även formulär. Ni vill skapa dokument och formulär som förbättrar upplevelsen och ökar konverteringsgraden – och ni vill göra det automatiskt. Ni vet också att det är dags att uppdatera era gamla PDF-formulär, men med er nuvarande programvara känns det som en omöjlig uppgift.

Vår automatiska formulärkonvertering utnyttjar Adobe Sensei för att förnya era gamla PDF-formulär med ett enda klick. Så att ni kan skapa eleganta, mobilklara formulär som tilltalar kunderna. Ni sparar också tid och pengar genom att använda Adobes kraftfulla AI-funktioner för att automatisera processen.

Titta på de funktioner som ingår.

Automatiska formulär
Identifiera och omforma automatiskt indatafält från traditionella PDF- och XFA-dokument till mobilklara och anpassningsbara formulär. Försäkra er om att formulären återges korrekt oavsett vilka enheter kunderna använder.

Formuläranalys
Analysera automatiskt era PDF-formulär med en enkel klickning.

Återanvändningsbara komponenter
Extrahera fragment och komponenter som kan återanvändas för att skapa nya formulär, så att ni inte behöver skapa nya komponenter för varje formulär.

Teman och format
Använd enkelt teman på nya formulär genom att välja i en lista med i förväg godkända format, utan att äventyra varumärkesidentiteten.

Läs mer om automatiserad konvertering av formulär i Adobe Experience Manager.

Konvertera formulär i en handvändning.

Besök Adobes blogg och läs mer om bakgrunden till automatiserad konvertering av formulär.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Formulärrapportering

Med våra användningsklara rapportpaneler kan ni enkelt analysera formulär för att spåra information på fältnivå, bortfall längs hela processen och viktiga förbättringsmöjligheter.

Mobilklara formulär

Skapa formuläret en gång, förhandsgranska hur det ser ut och upplevs på olika enheter, publicera till valfri skärm och ge kunderna möjlighet att fylla i formulär på stående fot på den enhet de helst använder.

Testa och optimera formulär

Utforma och kör A/B-testning på olika versioner av formulär. Visa resultatet i realtid och utse vinnarna för att optimera konverteringsgraden.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.