https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Massutskick och on demand-meddelanden

Utforma, förhandsgranska, generera och leverera olika typer av kommunikation, inklusive schemalagd kommunikation såsom påståenden, on-demand-kommunikation baserad på händelsetriggers eller massutskick som intregitetsuppdateringar som ska skickas till alla era kunder.

________________________________________________

Låt inte det sista steget – leveransen – bli det minst genomtänkta.

För att ni ska kunna upprätthålla kundnöjdheten måste er kommunikation vara flexibel, och ni behöver tänka igenom hela processen från början till slut. Detta innebär att inte bara tänka på vad ni vill säga utan på hur ni ska leverera det hela, så att ni inte fastnar i en begränsad kommunikationsleverans.

Med flexibel leverans kan ni välja den bästa automatiseringen för leveransen av er kommunikation. Schemalägg leveransen av återkommande kommunikation, till exempel månatliga utskick. Identifiera triggers för leverans av behovsbaserad kommunikation. Eller om ni vill skicka samma engångsuppdatering till en stor grupp, välj massutskick. Ni kan även ställa in arbetsflödesregler för specifika användare och redigera och personalisera vissa delar av kommunikationen innan den skickas.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Automatisera svar
Skapa och leverera tusentals personaliserade dokument i massutskick, triggade av affärsregler som ni definierar. Detta hjälper er att nå era kunder när det är som mest sannolikt att de kommer att reagera.
Personaliserad leverans
Skicka korrespondens via den kanal kunden föredrar, oavsett om detta är via webben, med e-post, i appar eller i tryckt format.

Få mer information om flexibel leverans i Adobe Experience Manager.

Learn More Device

Leverera interaktiv kommunikation.

Se hur ni kan hantera hela processen för interaktiv kommunikation, från förberedelse till leverans.

Läs mer

Rekommenderas för er

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms