Massutskick och on demand-meddelanden

Utforma, förhandsgranska, generera och leverera olika typer av kommunikation, inklusive schemalagd kommunikation som påståenden, on-demand-kommunikation baserad på händelsetriggare eller massutskick som intregritetsuppdateringar som ska skickas till alla era kunder.


Låt inte det sista steget – leverans – bli det minst genomtänkta.

För att bibehålla ert engagemang i kundnöjdhet måste ni vara flexibla i hur ni kommunicerar, inklusive att tänka igenom hela processen från början till slut. Detta innebär att inte bara tänka på vad ni vill säga, utan på hur ni ska leverera det så att ni inte fastnar i begränsade möjligheter att leverera er kommunikation.

Med flexibel leverans kan ni välja den bästa automatiseringen för att leverera er kommunikation. Schemalägg leverans av återkommande kommunikation som månatliga meddelanden. Identifiera triggare för att leverera kommunikation on-demand. Eller om ni vill skicka samma engångsuppdatering till en stor grupp, välj massutskick. Ni kan även ställa in arbetsflödesregler för bestämda användare och redigera och personalisera vissa delar av kommunikationen innan den skickas.

Se hur det fungerar.

Automatisera svar
Skapa och leverera tusentals personaliserade dokument i massutskick, triggade av affärsregler som ni definierar. Detta hjälper er att nå era kunder när det är som mest sannolikt att de kommer att reagera.

Personaliserad leverans
Skicka korrespondens via den kanal kunden föredrar, oavsett om detta är via webben, med e-post, i appar eller i tryckt format.

Få mer information om flexibel leverans i Adobe Experience Manager.

Läs mer Enhet

Leverera interaktiv kommunikation.

Se hur ni kan hantera hela processen för interaktiv kommunikation, från förberedelse till leverans. 

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

Dokumentgenerering

Generera dokumentdata i flera olika format, bland annat PDF och PostScript, eller kombinera, ordna om och förbättra befintliga PDF- eller XDP-dokument.

Flerkanalskommunikation

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa återanvändningsbart innehåll från kanal till kanal.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.