Datamappning utan kodning

Integrera snabbt datakällor utan något särskilt utvecklingsarbete och mappa entiteter visuellt till formulärfält och dokument för att personalisera kundupplevelserna och automatisera ansökningsrutinerna för alla interna avdelningar och intressenter.


Se det. Mappa det. Maximera upplevelsen.

Om ni vill automatisera ansökningar och leverera personaliserade upplevelser på ett optimalt sätt måste företaget hämta data från ett flertal olika källor och plattformar, och det kan ibland vara ett krävande arbete.

Med datamappning utan kodning i Adobe Experience Manager Forms är det enkelt och visuellt att sammanlänka viktiga backend-system och datakällor. Tack vare intuitiva dra och släpp-funktioner är det enkelt att integrera viktiga källor och mappa arbetsflöden, processer och upplevelser – helt utan kodning.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Visuella dra och släpp-dataintegreringar

Om ni kan se det kan ni integrera det. Använd det visuella dra och släpp-gränssnittet för att mappa data till formulärfält, arbetsflödessteg och dokumentinnehåll.

Enkel automatisering och personalisering

När data har mappats kan ni automatisera ansökningar och personalisera viktiga kundupplevelser för interna avdelningar och intressenter.

 

Anpassa, utveckla och engagera

Viktiga funktioner, som anpassningsbara formulär och interaktiva meddelanden, kräver integrering med datakällor för att ni ska få rätt kundinsikter – nu är det bara att dra och släppa.

Läs mer om datamappning utan kodning i Adobe Experience Manager.

Integrera befintliga data.

Integrera befintliga data.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni hämtar data för anpassningsbara formulär och skickar tillbaka data för att uppdatera respektive datakälla.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Användningsklara dataanslutningar

Med våra användningsklara dataanslutningar kan ni ansluta till RDBMS (MySQL, SQL Server, Oracle), Microsoft Dynamics och andra backend-system och använda vanliga protokoll som OData, Swagger 2.0 Rest eller SOAP för att ansluta till i princip vad som helst.

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

Automatisk formulärifyllning

Fyll i formulär i förväg och automatisera arbetsflöden med data från backend-system, som CRM- och ERP-system, och skicka tillbaka ifyllda data till backend-systemet, så att kunderna inte behöver skriva in så många uppgifter.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.