https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Datamappning utan kodning

Integrera snabbt datakällor utan något särskilt utvecklingsarbete och mappa entiteter visuellt till formulärfält och dokument för att personalisera kundupplevelserna och automatisera ansökningsrutinerna för alla interna avdelningar och intressenter.

___________________________________________

Se det. Mappa det. Maximera upplevelsen.

Om ni vill automatisera ansökningar och leverera personaliserade upplevelser på ett optimalt sätt måste företaget hämta data från ett flertal olika källor och plattformar, och det kan ibland vara ett krävande arbete.

Med datamappning utan kodning i Adobe Experience Manager Forms är det enkelt och visuellt att sammanlänka viktiga backend-system och datakällor. Tack vare intuitiva dra och släpp-funktioner är det enkelt att integrera viktiga källor och mappa arbetsflöden, processer och upplevelser – helt utan kodning.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Visuella dra och släpp-dataintegreringar
Om du kan se det kan du också integrera det. Använd det visuella dra och släpp-gränssnittet för att mappa data till formulärfält, arbetsflödessteg och dokumentinnehåll.

Enkel automatisering och personalisering
När data har mappats kan ni automatisera ansökningar och personalisera viktiga kundupplevelser för interna avdelningar och intressenter.

Anpassa, utveckla och engagera
Viktiga funktioner, till exempel anpassningsbara formulär och interaktiva meddelanden, kräver integrering med datakällor för att ni ska få rätt kundinsikter – sedan är det bara att dra och släppa.

Läs mer om datamappning utan kodning i Adobe Experience Manager.

Integrate your existing data.

Integrera befintliga data.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni hämtar data för anpassningsbara formulär och skickar tillbaka data för att uppdatera respektive datakälla.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms