Kundkommunikationen är viktig. Skapa lojalitet med ert varumärke i varje interaktion.

Leverera personaliserad, korrekt kommunikation till kunderna i rätt ögonblick direkt i kundens favoritkanal – e-post, webben, mobiltelefon eller i tryck. Och gör detta till miljontals kunder genom utskick som är schemalagda, on-demand eller massutskick som ger större engagemang och möjligheter till uppförsäljning under hela kundresan.

Sätt en personlig touch på kundkommunikationen.    

I affärer liksom i livet – allting handlar om relationer. Ju djupare er relation med någon är, desto sannolikare är det att de kommer att lyssna på det ni har att säga och vidta en åtgärd när ni föreslår det. Men när ni har tusentals miljoner kunder riskerar ni att förlora den personliga aspekten till förmån för effektiviteten man kan uppnå med allmännare budskap. 

Smarta varumärken vet att det är en dålig kompromiss. Det smarta valet är att leverera personaliserad kundkommunikation i alla kanaler med hjälp av den teknologi som nu står till buds. Ni kan använda fragmentbaserad redigering, en temabaserad redigerare och automatiserad dokumentgenerering för att snabbt skapa innehåll för specifika målgrupper i den kanal kunden föredrar, oavsett om detta är via webben, med e-post, i appar eller i tryckt format. Och ni kan skicka det vid den perfekta tidpunkten, oavsett om det är on-demand, schemalagt eller i form av massutskick.

För att hålla liv i samtalet och få det att växa kan ni till och med ställa in automatiserade svar eller använda interaktiva element som uppmuntrar kunderna att ta nästa steg eller fylla i en ansökan i samband med självbetjäning. Och ni kan göra allt detta och samtidigt bibehålla regelefterlevnad i förhållande till verifieringskedjor.

Adobe kan hjälpa till.

Med Adobe Experience Manager Forms har ni verktygen ni behöver för att kommunicera med kunderna vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Skapa personaliserad kommunikation som efterlever era policyer för mobil, e-post eller webben och automatisera den för leverans on-demand, i massutskick eller schemalagt för att odla nya och befintliga kundrelationer. Eftersom rätt innehåll, rätt tidpunkt och rätt plats betyder allt.

San Francisco

”Med en förväntad ytterligare ökning på 10 % vad gäller användning tillsammans med ökad effektivitet av olika slag tack vare nya Adobe Experience Manager-funktioner finns det inga gränser för vad vi kan göra.”

Tajel Shah, Chief Assistant Treasurer, Office of the Treasurer & Tax Collector

Funktioner för kundkommunikation

 

Flerkanalskommunikation

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa återanvändningsbart innehåll från kanal till kanal.

Dokumentgenerering

Generera dokumentdata i flera olika format, bland annat PDF och PostScript, eller kombinera, ordna om och förbättra befintliga PDF- eller XDP-dokument.

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.