Generering av dokument

Generera dokumentdata i flera olika format, inklusive PDF och PostScript. Eller kombinera, ordna om eller förbättra befintliga PDF- eller XDP-dokument.


En omstart för er information. Från formulär till dokument, snabbare.

Ni arbetar för att optimera era webbplatser och mobilwebbplatser för att ge kunderna engagerande, responsiva och adaptiva formulär som kan fyllas i snabbt och effektivt. Och ibland behöver ni formatera informationen från dessa formulär till dokument lika snabbt.

Med dokumentgenerering kan ni skapa dokument i olika format, inklusive PDF, laserutskriftsformat och etikettutskriftsformat Med PostScript- och PCL-alternativ kan ni skicka era dokument till ett nätverk eller en lokal skrivare, eller spara dem som filer. 

Se hur det fungerar.

Se hur det fungerar.

Sammansättningstjänst
Kombinera, ordna om och förbättra PDF- och XDP-dokument och få information om dokumentformat.

Outputtjänst
Slå samman XML-formulärdata till outputdokument, inklusive PDF-, PostScript-, ZPL- och PCL-format.

Tjänst för att skicka till skrivare
Använd API-funktionalitet för att skicka genererade dokument till en viss skrivare för utskrift. Dokumentgenereringen har även stöd för ZPL-, IPL-, DPL- och TPCL-etikettutskriftsformat.

Få mer information om dokumentgenerering i Adobe Experience Manager.

Välj format.

Välj format.

Se hur ni kan skapa dokument i olika format för snabbare och effektivare formulär i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Gör en djupdykning i dokumentkonfigurering.

Lär dig installera och konfigurera dokumenttjänster för Experience Manager i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Gör en djupdykning i dokumentkonfigurering.

Visa relaterade funktioner

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Säkerhet och regelefterlevnad

Håll er informerade om regeländringar och styr vem som har behörighet att redigera, godkänna och publicera specifikt innehåll, så att ni alltid följer internationella standarder för säkerhet och integritet när det gäller att skydda era kunders uppgifter.

Flexibel leverans

Utforma, förhandsgranska, generera och leverera olika sorters material, bland annat schemalagda meddelanden, on demand-meddelanden eller massutskick.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.