https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller valfritt lager samtidigt som ni enkelt upprätthåller er efterlevnad.

_______________________________________

Signera det. Skicka det. Spara det.

När era kunder har fyllt i och godkänt ett onlineformulär kan ni enkelt överföra denna information till lämplig datahanterare. Det kan emellertid hända att ni vill – eller måste – ge era kunder ett kvitto eller dokumentera datakällan i era egna register.

Med funktionen för registerdokument kan ni enkelt lägga till ett automatiserat steg i er arbetsflödesprocess för att försäkra er om efterlevnad i er registerhållning. Med funktionen kan ni generera och leverera ett PDF-dokument, samt arkivera det i ett innehållshanteringssystem, eller valfritt lager.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Automatisk generering
Ge era kunder möjlighet att automatiskt generera ett registerdokument, för utskrift eller arkivering, som automatiskt speglar alla ändringar ni kan ha gjort i formuläret och döljer fält som ni vill utesluta.
Arbetsflöden som är klara att använda
Generera och arkivera dokument som ni enkelt kan dra och släppa i ert arbetsflöde med användningsklara steg.
#ffffff

Få mer information om registreringsdokument i Adobe Experience Manager

Säkra ett registerdokument automatiskt.

Få reda på fler detaljer om fördelarna med funktionen för registerdokument och hur ni automatiskt kan generera dem i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Utforska kraften i att skicka formulär.

Lär dig generera ett registerdokument som triggas när en användare klickar på knappen för att skicka i ett adaptivt formulär i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms