Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller valfritt lager samtidigt som ni enkelt upprätthåller er efterlevnad.


Signera det. Skicka det. Spara det.

När era kunder har fyllt i och godkänt ett onlineformulär kan ni enkelt överföra denna information till lämplig datahanterare. Det kan emellertid hända att ni vill – eller måste – ge era kunder ett kvitto eller dokumentera datakällan i era egna register.

Med funktionen för registerdokument kan ni enkelt lägga till ett automatiserat steg i er arbetsflödesprocess för att försäkra er om efterlevnad i er registerhållning. Med funktionen kan ni generera och leverera ett PDF-dokument, samt arkivera det i ett innehållshanteringssystem, eller valfritt lager.

Se hur det fungerar.

Automatisk generering
Gör så att era kunder automatiskt kan generera ett registerdokument, att skriva ut eller arkivera, som automatiskt speglar alla ändringar ni kan ha gjort av formuläret och döljer fält som ni vill utesluta.

Arbetsflöden som är klara att använda
Generera och arkivera dokument som ni enkelt kan dra och släppa i ert arbetsflöde med användningsklara steg.

Få mer information om registreringsdokument i Adobe Experience Manager.

Säkra ett registerdokument automatiskt.

Få reda på fler detaljer om fördelarna med funktionen för registerdokument och hur ni automatiskt kan generera dem i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Utforska kraften i att skicka formulär.

Lär dig generera ett registerdokument som triggas när en användare klickar på knappen för att skicka i ett adaptivt formulär i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Experience Manager Läs mer Enhet

Visa relaterade funktioner

Elektroniska signaturer

Förenkla godkännandeprocesser där flera kunder eller godkännare måste signera parallellt eller i följd med säkra och juridiskt giltiga e-signaturer för alla typer av formulär och dokument med en lösning för e-signaturer som Adobe Sign.

Visuell arbetsflödesredigering

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid.

Kontrollpanel för ansökningar

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även på resande fot.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.