Dokumentsäkerhet och kryptering

Kryptera och definiera rollbaserad åtkomst för att skydda PDF- och Microsoft Office-dokument innanför eller utanför er organisations brandvägg. Ändringar av rättigheter till dokument uppdateras i realtid, till och med efter att dokumenten distribuerats.


Säkra kunddokument och skydda ert varumärke.

I en molnansluten värld är dokumentsäkerhet viktigare än någonsin tidigare. Ni vet att fullständig dokumentintegritet skyddar privata företagsresurser och information och bygger upp förtroende hos kunderna och viktiga intressenter. Ett dataintrång kan få allvarliga konsekvenser för ert varumärke och era kunder.

Dokumentsäkerhet och kryptering i Adobe Experience Manager Forms ger er verktygen att skydda dokumentdata och säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst. Avancerad säkerhet och kryptering ger er fullständig kontroll över PDF- och Microsoft Office Word-, Excel- och PowerPoint-filer. Ni kan även få tillgång till detaljerade analyser av dokumentanvändning.

Se hur det fungerar.

Se hur det fungerar.

Kontrollera konfidentialiteten
Skydda era dokument med policyer. Med konfidentialitetsinställningar som ni ställer in avgör ni hur en mottagare kan skriva ut, kopiera eller redigera text, lägga till signaturer med mera.

Dynamiska policyer
Ändra säkerhetspolicyer för PDF:er och Microsoft-filer, till och med efter att de distribuerats.

Dokumentkryptering
Skydda PDF- och Microsoft Office-dokument med kryptering som uppfyller USA:s federala normer.

Återkallande av dokument
Återkalla snabbt och säkert dokumentåtkomst från kunder eller intern personal, till och med efter att ni har distribuerat dokumenten.

Få mer information om säkerhet och kryptering i Adobe Experience Manager.

Se hur säkerhet ser ut.

Se hur säkerhet ser ut.

Upptäck diagram som visar den typiska arkitekturen hos Experience Manager Forms och dokumentsäkerhet i vår dokumentation.

Läs mer

Lär dig om spårning och att säkra dokument

Se hur ni kan använda proaktiva formulär och säkerhetsspårning för att säkra era dokument i vår video.

Lär dig om spårning och att säkra dokument

Visa relaterade funktioner

Säkerhet och regelefterlevnad

Håll er informerade om regeländringar och styr vem som har behörighet att redigera, godkänna och publicera specifikt innehåll, så att ni alltid följer internationella standarder för säkerhet och integritet när det gäller att skydda era kunders uppgifter.

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Formulärrapportering

Med våra användningsklara rapportpaneler kan ni enkelt analysera formulär för att spåra information på fältnivå, bortfall längs hela processen och viktiga förbättringsmöjligheter.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.