Elektroniska signaturer

Använd er av säkra, juridiskt bindande och pålitliga elektroniska signaturer för alla formulär och dokument under vilket steg som helst under godkännandeprocessen där flera kunder eller interna godkännare behöver signera samtidigt eller efter varandra med valfri e-signaturlösning, till exempel Adobe Sign.


Kom till avslut – digitalt.

En av de värsta flaskhalsarna för vilket företag som helst är behandlingen av formulär och dokument att göra med betalning, avtal, löneutbetalningar, HR-administration och annat som kräver signaturer. Och om ni förlitar er på signaturer på papper blir processen ännu omständligare.

Elektroniska signaturer kan ersätta signaturer på papper – tillsammans med faxning, skanning och post – och gör att ni enkelt kan lägga till säkra, juridiskt bindande och betrodda elektroniska signaturer i vilket formulär eller dokument som helst.

Se hur det fungerar.

Titta på de funktioner som ingår.

Molnsignaturer (NYHET)
Signera formulär med PKI-baserade digitala signaturer för att bekräfta identiteter oberoende via en betrodd instans som uppfyller de allra strängaste lagkraven.

Enkel integrering
Koppla och konfigurera snabbt e-signaturer för att signera formulär och dokument med lösningar som Adobe Sign.

 

Säkerhet och efterlevnad
Standardiseringen inom Adobe Experience Manager hjälper er att efterleva en mängd olika juridiska krav, branschbestämmelser och säkerhetsstandarder.

Inbyggd integrering
Med Adobe Sign kan ni bara dra och släppa elektroniska signaturfält på ett formulär eller arbetsflöde så att flera kunder och interna godkännare kan signera. Effektivisera processen ännu mer med integrationer som är klara att använda från start.

Få mer information om elektroniska signaturer i Adobe Experience Manager.

Upptäck kraften i Adobe Sign.

Upptäck kraften i Adobe Sign.

Ta en titt på hur ni kan lägga till elektroniska signaturer i era digitala formulär i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Visuell arbetsflödesredigering

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid.

Kontrollpanel för ansökningar

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även på resande fot.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.