https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Inbäddade diagram

Bädda in personaliserade interaktiva diagram i kommunikation och påståenden genom att koppla samman era datakällor för att öka engagemang och kvarhållning för viktig kundkommunikation. Publicera enkelt dessa diagram både på webben och i tryckt format.

________________________________________

Engagera visuellt. Kommunicera effektivt.

Som marknadsförare måste du överväga hur och när du vill använda statisk text och visuella element. Informationen ni delar med era kunder kräver ofta ett kortfattat och direkt språk. Men utan en visuell presentation av informationen är det svårt att engagera kunder på ett meningsfullt sätt. Att använda både statisk text och visuella element är av avgörande vikt för en bättre kundupplevelse.

Med Adobe Experience Manager Forms är det enkelt att bädda in personaliserade interaktiva diagram i era dokument. Välj bland en mängd olika diagramtyper, inklusive cirkel-. stapel- och punktdiagram samt diagram med liggande staplar med mera för att illustrera viktig tvådimensionell information i viktig kundkommunikation. Publicera enkelt dessa diagram både på webben och i tryckt format från samma återanvändningsbara fragment.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Olika diagramstilar
Dra och släpp komponenter som är färdiga att använda i vilken kommunikation som helst. Konfigurera och justera stilen på dem med olika typer av diagram.

Flerkanalskomponenter
Spara tid genom att återanvända samma konfigurerade komponenter i både webbversionen och den tryckta versionen av samma material.

Anpassa diagram
Personalisera och skala upplevelser efter varje kund genom att koppla era diagram till datakällor.

Få mer information om inbäddade diagram i Adobe Experience Manager.

See what security looks like.

Lås upp diagramkomponenter.

Se hur ni kan använda diagram i adaptiva formulär och dokument för att visuellt representera era data i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms