Formulärrapportering

Användningsklara och anpassningsbara kontrollpaneler gör det enkelt att analysera formulär för att mäta användning på fältnivå, analysera kundbortfall under processen och följa nyckeltal för att få insikter om vad som kan förbättras.


Den information du behöver för att skapa de bästa formulären.

Formulärdesign är viktig. Och ni behöver ofta vrida och vända på en hel del för att få fram den bästa designen för er specifika målgrupp. Men det innebär att ni behöver veta vad det är som fungerar i era nuvarande formulär och vad som inte gör det.  

Med Adobe Experience Manager Forms får ni den statistik ni behöver för att förbättra era formulär och identifiera var kunderna lämnar formulären, ända ner på fältnivå. Visualisera nyckeltal på en kontrollpanel och få insikter om vanliga kundfel som hindrar konverteringar. 

Så här fungerar det.

Så här fungerar det.

Anpassningsbar kontrollpanel
Konfigurera kontrollpanelen och inkludera den statistik och de nyckeltal som är viktigast för företaget.

Statistik över formulärkonvertering
Visa statistik över kundbortfall och antalet gånger som varje formulär har öppnats och skickats in.

Nyckeltal på fältnivå
Ni kan se detaljerad statistik på fältnivå, som hur mycket tid kunder spenderar på varje fält, hur många gånger hjälpfunktioner har använts och var i formuläret kunder hoppade av.

Specifika datumintervall
Visa statistik för de senaste sju dagarna, 15 dagarna, den senaste månaden eller för ett anpassat intervall.

Formulärfiltrering
Granska varje formulär separat och inte bara en sammanställning av alla dina formulär. Filtrera efter kategori eller efter specifika formulär.

Läs mer om formulärrapportering i Adobe Experience Manager. 

Upptäck kraften i formulärrapportering och -statistik. 

Läs mer om hur du tar fram statistik och använder rapporter i hjälpavsnittet.

Läs mer

Upptäck kraften i formulärrapportering och -statistik.
Öka konverteringsgraden.

Öka konverteringsgraden. 

Läs mer om hur ni håller bättre koll på kundinteraktionerna med era digitala formulär. 

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Testa och optimera formulär

Utforma och kör A/B-testning på olika versioner av formulär. Visa resultatet i realtid och utse vinnarna för att optimera konverteringsgraden.

Dokumentsäkerhet och kryptering

Kryptera och definiera rollbaserad åtkomst för att skydda PDF- och Microsoft Office-dokument innanför eller utanför er organisations brandvägg och uppdatera dem i realtid även efter att de har skickats.

Målinriktat innehåll

Bädda in personaliserat innehåll och erbjudanden i dokument för att skapa fler tillfällen till kors- och merförsäljning vid alla kritiska kontaktytor på kundresan.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.