https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Fragmentbaserad redigering

Återanvändbara fragment – som ett adressblock eller en ansvarsfriskrivning – kan skapas, godkännas och publiceras av specifika användare över flera formulär och dokument för att säkerställa att ni uppfyller efterlevnadskraven och att kunden alltid får den senaste informationen.

____________________________________

En ändring ändrar alla formulär.

Varje gång ni uppdaterar text, logotyper, formulärfält och komponenter som används på flera platser står ni inför problemet att se till att uppdateringen slår igenom överallt. Det kan orsaka problem om adressblock, ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsinformation inte är uppdaterade – innehållet kan se föråldrat ut, varumärket kan verka slarvigt och informationen kanske inte uppfyller efterlevnadskraven.

Med fragmentbaserad redigering kan återanvändbara fragment skapas, godkännas och publiceras från en och samma plats över praktiskt taget alla typer av formulär och dokument. En ändring som godkänts kommer automatiskt att implementeras i allt relevant digitalt material, så att ni alltid levererar sammanhängande och enhetliga uppgifter, insikter och upplevelser.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Snabbare resultat
Med uppdateringar i realtid blir det enkelt att leverera rätt innehåll och rätt upplevelser på en bråkdel av tiden.

Nyckelfärdigt innehåll och uppdateringar
Med fragmentbaserad redigering är det lättare än någonsin att skapa och uppdatera formulär, dokument och teman utan att behöva koda.

Enhetlighet över plattformar
Återanvänd förkonfigurerade fragment över flera kontaktytor för snabbare redigering, förbättrad enhetlighet och bättre prestanda.

Läs mer om fragmentbaserad redigering i Adobe Experience Manager.

Dra och släpp.

Upptäck hur enkelt det är att lägga till och uppdatera formulärkomponenter i formulärredigeraren med dra och släpp-redigering och -publicering i hjälpavsnittet.

Läs mer

Skapa fragment och mycket mer.

Läs om hur du kan skapa adaptiva formulärfragment från början eller spara en panel i ett befintligt adaptivt formulär som ett fragment i hjälpavsnittet.

Läs mer

Rekommenderas för er

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms