Fragmentbaserad redigering

Återanvändbara fragment – som ett adressblock eller en ansvarsfriskrivning – kan skapas, godkännas och publiceras av specifika användare över flera formulär och dokument för att säkerställa att ni uppfyller efterlevnadskraven och att kunden alltid får den senaste informationen.


En ändring ändrar alla formulär.

Varje gång ni uppdaterar text, logotyper, formulärfält och komponenter som används på flera platser står ni inför problemet att se till att uppdateringen slår igenom överallt. Det kan orsaka problem om adressblock, ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsinformation inte är uppdaterade – innehållet kan se föråldrat ut, varumärket kan verka slarvigt och informationen kanske inte uppfyller efterlevnadskraven.

Med fragmentbaserad redigering kan återanvändbara fragment skapas, godkännas och publiceras från en och samma plats över praktiskt taget alla typer av formulär och dokument. En ändring som godkänts kommer automatiskt att implementeras i allt relevant digitalt material, så att ni alltid levererar sammanhängande och enhetliga uppgifter, insikter och upplevelser.

Så här fungerar det.

Snabbare resultat
Med uppdateringar i realtid blir det enkelt att leverera rätt innehåll och rätt upplevelser på nolltid.

Nyckelfärdigt innehåll och uppdateringar
Med fragmentbaserad redigering är det lättare än någonsin att skapa och uppdatera formulär, dokumentochteman – utan kodning.

Enhetlighet över plattformar
Återanvänd förkonfigurerade fragment över flera kontaktytor för snabbare redigering, förbättrad enhetlighet och bättre prestanda.

Läs mer om fragmentbaserad redigering i Adobe Experience Manager.

Dra och släpp.

Upptäck hur enkelt det är att lägga till och uppdatera formulärkomponenter i formulärredigeraren med dra och släpp-redigering och -publicering i hjälpavsnittet.

Läs mer

Skapa fragment och mycket mer.

Läs om hur du kan skapa adaptiva formulärfragment från början eller spara en panel i ett befintligt adaptivt formulär som ett fragment i hjälpavsnittet.

Läs mer

Visa liknande funktioner

Dynamiska adaptiva formulär

Ändra formulär i realtid baserat på indata från användare, spara det kunden redan fyllt i så att de kan slutföra formuläret senare, fyll i data automatiskt för att minska risken för fel och verifiera data.

Temaredigerare

Skapa er egen varumärkesidentitet en gång för alla och använd den i alla formulär och dokument, så att era kunder får en enhetlig och engagerande upplevelse varje gång de interagerar med ert varumärke.

Automatiserad konvertering av formulär

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär som är kopplade till analysfunktioner och teman med Adobe Sensei.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.