Säkerhet och regelefterlevnad i branschen

Se till att ni alltid följer gällande lagar genom att skydda kunddata och genom att styra vem som har behörighet att redigera, godkänna och publicera specifikt innehåll. Och se till att ni följer internationella standarder för säkerhet och integritet när det gäller att skydda era kunders uppgifter.


Det är svårt att vinna kundernas förtroende – se till att ni inte förlorar det igen.

I en värld där man hela tiden måste kompromissa är det inte ovanligt att organisationer slarvar med hanteringen av känsliga uppgifter, men sådana är inte ni. Era kunder anförtror er känsliga uppgifter, och ni vill försäkra er om att alla överföringar är effektiva och säkra.

Våra funktioner för säkerhet och regelefterlevnad skyddar kunduppgifterna och ser till att ni följer gällande regler. Visa olika versioner av formulär, dokument, godkännanden och verifieringskedjor. Och använd fragmentbaserad konstruktion för att snabbt utföra de ändringar som krävs.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Fragmentbaserad materialframtagning
Skapa återanvändningsbara fristående formulärsegment och använd dem i alla anpassningsbara formulär. Det sparar tid vid utformning av segment som namn och adress eller juridisk information, som är gemensamma för de flesta formulär.

Säkra och skyddade data
Adobe Experience Manager Forms hjälper er med efterlevnad av följande standarder: FedRAMP, GLBA, SOC-2, ISO 27001 och HIPAA. Med vår informationsbaserade lösning blir det enklare för er att följa branschstandarder.

Läs mer om säkerhet och regelefterlevnad i Adobe Experience Manager.

Skydda era kunddata.

Skydda era kunddata.

I vår dokumentation kan du läsa den aktuella listan över certifieringar, standarder och regler i Experience Manager Forms som hjälper oss att skydda era kunddata. 

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Elektroniska signaturer

Förenkla godkännandeprocesser där flera kunder eller godkännare måste signera parallellt eller i följd med säkra och juridiskt giltiga e-signaturer för alla typer av formulär och dokument med en lösning för e-signaturer som Adobe Sign.

Dokumentsäkerhet och kryptering

Kryptera och definiera rollbaserad åtkomst för att skydda PDF- och Microsoft Office-dokument innanför eller utanför er organisations brandvägg och uppdatera dem i realtid även efter att de har skickats.

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.