Flerkanalskommunikation

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa synkroniserat innehåll från kanal till kanal.


Nå kunderna där de vill bli nådda.

Marknadsförarna pratar med kunderna varje dag. Men tyvärr är det vanligt att kunderna inte lyssnar. Det beror på att alla har sina egna idéer om hur de vill kommunicera med ert varumärke. Ni måste möta kunderna där de tycker det är bekvämast, utan att göra avkall på personaliseringen. Ni vet också att när det gäller att förbättra kommunikationen över ett flertal kanaler så finns det inget som heter ”en storlek passar alla”.

När det gäller flerkanalskommunikation måste ni skapa kompatibla och mobilklara utskick för att utveckla nya och befintliga kundrelationer. Skapa och skicka personaliserade brev, registerutdrag och annan kommunikation som kan tas emot och läsas på smarttelefoner, surfplattor, datorer och på papper. När ni kommunicerar med kunderna på deras villkor förbättrar ni er räckvidd, ökar engagemanget och får kunderna att lyssna på det ni säger.

 

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Dra och släpp variabler (NYHET)
Skapa innehållet. Dra och släpp sedan dataelement för att snabbt koppla dem till specifikt innehåll inom mallen.

En redigerare
Oavsett om ni skapar eller redigerar dokument för webben eller för print kan ni redigera dem alla i en och samma redigerare i stället för flera olika program.

Flerkanaliga fragment
Skapa komponenterna en gång (t.ex. diagram och textblock) och dra och släpp dem sedan i olika kanaler efter behov.

 

Förhandsgranska på flera enheter
Se hur dokumenten kommer att se ut på olika enheter (t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor), allt i en och samma webbläsare. 

Gå på djupet.

Skapa mallar för webben och för tryck.

Läs vår dokumentation om hur man skapar mallar för webben och för tryck. 

Läs mer

Skapa personaliserad text.

Hjälpen innehåller mer information om hur man skapar, redigerar och formaterar text i interaktiva kommunikationer.

Läs mer

Omvandla kundupplevelsen genom att kommunicera.

Ta reda på hur ni skapar en kundkommunikationsstrategi som värnar om kunden även efter värvningen.

Läs mer

Visa relaterade funktioner 

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

Inbäddade diagram

Koppla samman era datakällor för att öka engagemanget och lojaliteten i kritisk kundkommunikation genom att enkelt bädda in personaliserade, interaktiva diagram i dem.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.