https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Användningsklara dataanslutningar

Integrera alla era huvudsystem utan det komplicerade och utvecklingskrävande konfigurationsarbetet. Med våra användningsklara
dataanslutningar kan ni ansluta till RDBMS (MySQL, SQL Server, Oracle), OData och Microsoft Dynamics samt använda vanliga protokoll såsom OData, Swagger 2.0 REST eller SOAP för att ansluta till i princip vad som helst.

____________________________________________

Systemövergripande integrering ska vara enkelt.

Att integrera huvudsystem kan vara besvärligt och kosta på vad gäller både utveckling, kostnader och diverse hänsynstaganden. Men det är ett nödvändigt ont. Med rätt dataanslutningar kan ni fylla i formulär och andra dokument i förväg och skicka data till backend-system.

Med de användningsklara dataanslutningarna i Adobe Experience Manager Forms kan ni integrera olika backend-system och datakällor. Och ni behöver inte skrota och ersätta era huvudsystem. Experience Manager Forms kan användas som frontend-upplevelse i ett lager ovanpå alla era datakällor. Slutresultatet blir ett informationssystem med topprestanda och enhetliga, sammanhängande upplevelser över alla plattformar – precis som det ska vara.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Dra och släpp variabler (NYHET)
Skapa innehållet. Dra och släpp sedan dataelement för att snabbt koppla dem till specifikt innehåll inom mallen.

Enkla integreringar
Integrera RDBMS (inklusive MySQL, SQL Server, Oracle, OData och Microsofts SOAP-tjänster) sömlöst med de användningsklara anslutningarna i Adobe Experience Manager Forms.

Effektiva processer
Dataintegrering är avgörande för funktionella och effektiva affärsprocesser. Nu kan ni enkelt använda olikartade datakällor och ändå få bättre resultat varje gång.

Anpassa för att optimera
Integrera ett flertal egna och externa datakällor med grundläggande anpassning. Detta garanterar att alla viktiga data är sammankopplade.

#fffff

Läs mer om användningsklara dataanslutningar i Adobe Experience Manager.

Upptäck hur enkelt det är att konfigurera datakällor.

I vår dokumentation kan du läsa mer om hur ni ansluter datakällor, skapar användarprofiler och använder molnkonfigurationer eller REST API:er.

Läs mer

Skapa datamodeller för formulär.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni kommer igång med att skapa datamodeller för formulär och hur ni kopplar datakällor till befintliga datamodeller som byggts utan kodning.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms