https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Personaliserade meddelanden

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

____________________________________________

Personligt och automatiskt.

Ni vet hur viktigt det är att skapa personaliserade upplevelser över alla kanaler, men ibland når budskapet ändå inte fram. Hur ni kommunicerar med era kunder säger en hel del om ert varumärke. Ni vill säga rätt saker till rätt kunder i de kanaler de föredrar. Ni behöver också ett automatiskt, kompatibelt och mobilklart sätt att personalisera er kommunikation.

Med personaliserade meddelanden kan ni skapa och skicka personaliserade brev, utdrag och annan typ av kommunikation från ett och samma ställe. På så sätt kan ni enklare generera tusentals dokument, där vart och ett ändå är specifikt för varje enskild kund. När ni använder integrerade data för att skapa personaliserade och korrekta utdrag, brev och annan typ av kommunikation slipper ni det manuella arbetet med att försöka personalisera.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Effektiv materialframtagning (NYHET) Dra och släpp dataelement direkt på en mall eller använd en genväg.
Använd kortkommandon för att snabbt söka efter och hitta integrerade data.

Målinriktade erbjudanden
Inkludera dynamiskt målinriktat innehåll i dokument. Då hamnar relevanta, personaliserade erbjudanden hos rätt målgrupp. Och ni skapar möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning som håller kvar kunderna.

Personalisering
Förbättra kundupplevelsen genom att leverera personaliserade diagram baserat på beteenden, t.ex. köpmönster eller produktanvändning.

Integrering
Koppla till befintliga CRM- och ERP-system för att skapa personaliserade och korrekta utdrag. Skicka sedan korrespondens via de kanaler som kunderna väljer.

Läs mer om personaliserad kommunikation i Adobe Experience Manager.

Utforska interaktiv kommunikation.

Hjälpen innehåller mer information om interaktiv kommunikation, användningsexempel och arbetsflöden.

Läs mer

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/forms/personalized-communications#watch | Personalize your multichannel communication.

Personalisera er flerkanalskommunikation.

Titta på vår videokurs om hur en personlig touch hjälper varumärken att lyckas.

Titta nu

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms