Testa och optimera formulär

Utforma och kör A/B-testning på olika versioner av formulär. Visa resultatet i realtid och utse vinnarna för att optimera konverteringsgraden.


Alla tappar besökare ibland. Ta reda på varför.

Företag kan tappa kunder online av många olika skäl, och att de lämnar formulär utan att fylla i dem är ett av dem. Ni vill identifiera upplevelser som leder till fler konverteringar, men ni kan inte köra A/B-tester på formulär i realtid. Ni vill också testa anpassningsbara formulär för att få en tydlig bild av vad kunderna svarar på samtidigt som ni målinriktar över flera kanaler.

Med vår funktion för att testa och optimera formulär kan ni skapa och hantera A/B-tester och identifiera de formulär som engagerar era kunder mest. På så sätt kan ni visualisera era formulärupplevelser för att hitta de variabler som maximerar användarengagemang och konverteringar.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Testa och målinrikta

Leverera personaliserade och engagerande kundupplevelser med Adobe Target-integrering. Konfigurera snabbt A/B-tester för att testa formulär och välja det bästa. Då kan ni optimera och effektivisera hela registreringsprocessen.

Användarvänlig analys

Visualisera formulärupplevelsen med anpassningsbara rapportfunktioner.

 

Personaliserade upplevelser

Skapa den bästa och mest optimerade registreringsupplevelsen för att öka konverteringsgraden genom att presentera relevant innehåll för målgrupperna.

Läs mer om att testa och optimera formulär i Adobe Experience Manager.

Skapa snabbt ett A/B-test.

Skapa snabbt ett A/B-test.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni skapar, uppdaterar och analyserar tester för att optimera era formulär bättre.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Automatiserad konvertering av formulär

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär som är kopplade till analysfunktioner och teman med Adobe Sensei.

Formulärrapportering

Med våra användningsklara rapportpaneler kan ni enkelt analysera formulär för att spåra information på fältnivå, bortfall längs hela processen och viktiga förbättringsmöjligheter.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.