Temaredigerare

Skapa er egen varumärkesidentitet en gång för alla och använd den i alla formulär och dokument, så att era kunder får en enhetlig och engagerande upplevelse varje gång de interagerar med ert varumärke.


Det finns en röd tråd i det hela.

Att bygga upp ett varumärke är ett mödosamt arbete. Men ni har klarat det. Och nu när ni har varumärkesidentiteten klar måste ni se till att den genomsyrar alla upplevelser, alla plattformar och alla kundinteraktioner.

Med vår temaredigerare kan ni skapa företagets varumärkesidentitet en gång för alla och använda den överallt – i formulär, dokument och kommunikation. Vad blir slutresultatet? Er varumärkesidentitet är central i alla upplevelser och bidrar till en mer enhetlig och sammanhängande kundresa.

Titta på de funktioner som ingår.

Enklare att skapa teman
Med temaredigeraren skapar ni enkelt teman, redigerar eller kopierar befintliga teman och hanterar beroenden för dem alla.

Definiera unika element
Skapa teman och använd dem direkt på era formulär. Välj all formatering för komponenter och paneler, inklusive bakgrundsfärger, genomskinlighet, justering och storlek.

Ändra enkelt temaformat
Experience Manager Forms hanterar metadata för temadefinitioner och startar sedan temaredigeraren så att ni kan utföra enkla formatändringar och annat.

Användningsklart
Adobe Experience Manager Forms levereras som standard med ett antal teman för formulär- och kommunikationsmallar.

Läs mer om temaredigeraren i Adobe Experience Manager.

Läs mer om temaredigeraren

Skapa och återanvänd teman.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni skapar attraktiva teman och återanvänder dem för nya formulär.

Läs mer

Lär er mer om mallar.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder, importerar och exporterar mallar för att skapa anpassningsbara formulär.

Läs mer

Experience Manager Läs mer om mallar Enhet 2

Visa relaterade funktioner

Flerkanalskommunikation

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa återanvändningsbart innehåll från kanal till kanal.

Fragmentbaserad redigering

Ge specifika användare möjlighet att skapa, godkänna och publicera återanvändningsbara fragment (som adressblock eller juridisk information) i olika formulär och dokument för att försäkra er att om ni följer gällande regelverk.

Automatiserad konvertering av formulär

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär som är kopplade till analysfunktioner och teman med Adobe Sensei.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.