Visuell arbetsflödesredigering

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka processer för formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid i enlighet med gällande verksamhetskrav.


Ange regler för att skapa egna registreringar och meddelanden.

Ni vill inte riskera något när det gäller era affärsprocesser och därför behöver ni en heltäckande plattform för registrering och kommunikation, med arbetsflöden som är flexibla nog för era befintliga affärsprocesser och robusta nog för att integrera data framöver.

Med vår visuella arbetsflödesredigering är det enkelt att matcha arbetsflödet för formulär med era teams nuvarande arbetssätt. Länka processer för formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden dynamiskt.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Återanvändbara arbetsflöden (NYHET)
Återanvänd sparade arbetsflöden i alla formulär för att snabbt skala vanliga processer.

Dra och släpp-redigering
Lägg till och uppdatera enkelt vanliga arbetsflödeskomponenter. Dra och släpp steg i arbetsflödet och ordna om dem visuellt i redigeraren.

 

 

Dataintegrering
Länka samman data i formulär och andra källor och använd sedan informationen som beslutsunderlag i ett arbetsflöde.

Konfigurerbara komponenter
Utnyttja användningsklara komponenter, som ett arbetsflödessteg för e-post eller ett arbetsflödessteg i Adobe Sign, för att vidareutveckla era arbetsflöden.

Läs mer om visuell arbetsflödesredigering i Adobe Experience Manager.

Bekanta dig med arbetsflödesredigering.

Bekanta dig med arbetsflödesredigering.

Titta på vår videokurs om hur ni använder arbetsflödesredigeringen i Experience Manager för att bearbeta innehåll automatiskt och förenkla styrningen.

Titta nu

Få ut så mycket som möjligt av arbetsflödesfunktionerna.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni utvecklar anpassade arbetsflödessteg och hur ni använder program och skript för att interagera med dem.

Läs mer

Få ut så mycket som möjligt av arbetsflödesfunktionerna.

Visa relaterade funktioner

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Elektroniska signaturer

Förenkla godkännandeprocesser där flera kunder eller godkännare måste signera parallellt eller i följd med säkra och juridiskt giltiga e-signaturer för alla typer av formulär och dokument med en lösning för e-signaturer som Adobe Sign.

Kontrollpanel för ansökningar

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även på resande fot.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.