https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Visuell arbetsflödesredigering

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka processer för formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid i enlighet med gällande verksamhetskrav.

_______________________________________________

Ange regler för att skapa egna registreringar och meddelanden.

Ni vill inte riskera något när det gäller era affärsprocesser och därför behöver ni en heltäckande plattform för registrering och kommunikation, med arbetsflöden som är flexibla nog för era befintliga affärsprocesser och robusta nog för att integrera data framöver.

Med vår visuella arbetsflödesredigering är det enkelt att matcha arbetsflödet för formulär med era teams nuvarande arbetssätt. Länka processer för formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden dynamiskt.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Återanvändbara arbetsflöden (NYHET)
Återanvänd sparade arbetsflöden i alla formulär för att snabbt skala vanliga processer.

Dra och släpp-redigering
Lägg till och uppdatera enkelt vanliga arbetsflödeskomponenter. Dra och släpp steg i arbetsflödet och ordna om dem visuellt i redigeraren.

Dataintegrering
Länka samman data i formulär och andra källor och använd sedan informationen som beslutsunderlag i ett arbetsflöde.

Konfigurerbara komponenter
Utnyttja användningsklara komponenter, som ett arbetsflödessteg för e-post eller ett arbetsflödessteg i Adobe Sign, för att vidareutveckla era arbetsflöden.

Läs mer om visuell arbetsflödesredigering i Adobe Experience Manager.

https://helpx.adobe.com/experience-manager/kt/platform-repository/using/workflow-editor-feature-video-use.html#_blank | Get to know Workflow Editor.

Bekanta dig med arbetsflödesredigering.

Titta på vår videokurs om hur ni använder arbetsflödesredigeringen i Experience Manager för att bearbeta innehåll automatiskt och förenkla styrningen.

Titta nu

Få ut så mycket som möjligt av arbetsflödesfunktionerna.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni utvecklar anpassade arbetsflödessteg och hur ni använder program och skript för att interagera med dem.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms