https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-marketing-it-velocity

Flyg fram över hindren tack vare marknadsföring och IT med kvicka reflexer.

Uppfyll kravet på vältajmade, engagerande och innehållsrika upplevelser över alla kanaler. Med kvicka reflexer hos marknadsförare och IT-personal kan de samarbeta parallellt så att båda teamen får större kontroll över sina respektive arbetsflöden och ingen av dem kommer i kläm.

Flytta ert innehåll från den digitala trafikstockningen.

Det kan vara besvärligt för era IT- och marknadsavdelningar att skapa, hantera och leverera personaliserade multimedieupplevelser för flera kanaler, särskilt om teamen måste vänta ut varandra i stället för att arbeta parallellt. Följden blir ofta högre kostnader vad gäller tid och resurser, till exempel för omarbetning när fel resursversioner används av olika grupper.

Uppgradera till ett modernt arbetssätt. Era marknadsförings- och IT-team kan arbeta tillsammans med allt från webbplatser och digitalt material till dynamiska medier, formulär och kommunikation och på så sätt bli mer effektiva och produktiva. Detta kan ni uppnå genom att ge marknadsförarna användarvänliga gränssnitt och verktyg så att de kan redigera innehåll samtidigt som IT-teamet utvecklar program. Tack vare funktioner för att hantera flera webbplatser och livematerial kan ni skapa innehåll snabbare och globala team kan arbeta med centraliserade varumärkesresurser utan att släppa på kraven i specifika satsningar.

Ni slipper också tidsödande uppgifter som att söka efter rätt material. Med smarta taggar, som utnyttjar AI och maskininlärning för att tagga innehåll automatiskt, hittar ni snabbt det ni letar efter. Och bäst av allt, med automatiserad innehållspublicering och leverans av interaktiva, personaliserade upplevelser når ni marknaden snabbare och får högre engagemang och konverteringsgrad.

https://business.adobe.com/fragments/products/modal/videos/experience-manager/marketing-it-velocity#autoplay | Watch

Adobe kan hjälpa er.

Med Adobe Experience Manager når ni längre. Överbelastade marknadsförings- och IT-team kan arbeta parallellt och leverera mer innehåll till fler kanaler, snabbare. Med hjälp av dra och släpp-funktioner, tillgång till formatmallar och huvudkomponenter samt smidig integrering med våra Adobe Creative Cloud-program, som Photoshop och InDesign, kan marknadsförarna snabbt uppdatera material utan att vänta på IT-avdelningen.

Men vi nöjer oss inte med det. Eftersom materialet lagras i ett centralt resurshanteringssystem kan ni skapa och leverera innehåll snabbare, eftersom det bara tar några minuter – inte timmar – att hitta rätt resurser och uppdatera dem. På så sätt får ni kortare time to market, minskade kostnader för produktion och lagring samt ökade intäkter, samtidigt som era kunder får mer engagerande, målinriktade och vältajmade digitala upplevelser.

Titta på videon

”Tack vare Adobe Experience Manager kan vi förbereda och publicera produktinnehåll på våra webbplatser hela 40 % snabbare.”

Naveen Gunti, chef för e-handelsteknologi och drift, Tumi Holdings

Ta del av Tumis berättelse

Visa relaterade funktioner

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager