Automatisk textsammanfattning

Använd tekniken för datorlingvistik i Adobe Sensei för att sammanfatta text automatiskt för små skärmar, så att ni kan skapa text en gång och enkelt återanvända den i upplevelser över flera kanaler.


Automatisera textredigeringen med artificiell intelligens.

När kunderna visar ert innehåll på skärmar av alla möjliga storlekar går det inte längre att använda innehåll med en fast längd. Men att redigera flera versioner av allt innehåll för hand tar tid och resurser i anspråk, och ni kanske inte kan avvara någotdera.

Funktionen för automatisk textsammanfattning kortar automatiskt texten i innehållsfragment till en fördefinierad ordlängd med bevarad betydelse. Med hjälp av maskininlärning sparas de versioner som är mest innehållsrika och unika.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Omedelbar, intuitiv textredigering
Ange det antal ord du vill ha så bearbetas texten direkt av systemet och mindre effektfulla meningar tas bort för att ge plats åt kortare och mer slående versioner.

Enkel synkronisering
Försäkra er om att ändringar av mastertexten förs vidare till de kortare versionerna som skapats med synkroniseringsalternativet.

Enkel versionsgranskning
Identifiera enkelt ändringar, som visas med röd överstrykning, och finslipa den slutliga versionen genom att återställa meningar som ska finnas kvar och ta bort sådana som ni inte vill använda.

Läs mer om automatisk textsammanfattning i Adobe Experience Manager Sites.

Skapa korta, koncisa variationer.

Skapa korta, koncisa variationer.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder automatisk textsammanfattning med verktyget Variations.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Versionskontroll

Spåra er publicerade webbplats när som helst med versionskontroll och Timewarp. Skapa en ögonblicksbild av en sida så att ni kan återställa den eller gå tillbaka i tiden för att se hur sidan såg ut vid en viss tidpunkt.

Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in den eller skriva om texter.

In-context-redigering

Skapa, publicera och uppdatera sidor både snabbare och enklare med vårt WYSIWYG-gränssnitt, med dra och släpp-komponenter, enkla kortkommandon, visuell sökning och återanvändbart innehåll.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.