#f5f5f5

Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Innehållsframtagning

I Experience Manager Sites finns det många sätt att arbeta med innehåll. Tack vare dokumentbaserad framtagning kan alla marknadsförare skapa och redigera webbsidor med välbekanta verktyg som Microsoft Word och Google Docs. För de som hellre arbetar i Experience Manager Sites finns det en visuell redigerare för att skapa och redigera sidor. Du kan också återanvända innehåll på olika platser, enkelt hantera metadata och taggning och öka tempot i översättningarna för att snabbt bygga bättre digitala resor för era kunder.

https://business.adobe.com/se/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/content-creation/document-based-authoring#authoring | Document-based authoring

Dokumentbaserad framtagning

Dokumentbaserad framtagning är ett snabbt och flexibelt sätt att bygga och redigera webbsidor med verktyg som redan används i organisationen, som Microsoft Word och Google Dokument. Rubriker, listor, bilder, teckensnittselement och videofilmer kan överföras direkt från källdokumenten till webbplatsen.

 • Block. Block fungerar som mallar för att bygga webbsidor. De är prestandaoptimerade, flexibla och sökmotorvänliga. Bygg egna block eller använd färdiga från vår samling.
 • Redigera, publicera och förhandsgranska. Adobe Experience Manager Sidekick är ett webbläsartillägg med vilket det är enkelt att redigera, förhandsgranska och publicera innehåll direkt från dokument eller kalkylblad.
 • Adobe Experience Manager Assets-integrering. Konfigurera resursväljaren att söka efter och infoga bilder från ert system för digital resurshantering (DAM) direkt i ett dokument.
 • Strukturerade data. Placera innehåll i kalkylblad som automatiskt kan omvandlas till ett API som utvecklarna kan använda. På så sätt kan du använda kalkylblad som ett headless CMS.

Universellt redigeringsverktyg

Med det universella redigeringsverktyget kan du redigera i realtid i en visuell förhandsgranskning av sidan, oavsett arkitektur (t.ex. server- eller klientsida), ramverk (t.ex. React eller Angular) eller innehållstyp.

 • Redigering i rätt sammanhang. Redigera innehållsblock i en realtidsmiljö och flytta runt komponenter för att få rätt text och design på rätt plats.
 • Layout. Lägg till, ta bort och ordna om komponenter med den visuella komponentlisten.
https://business.adobe.com/se/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/content-creation/universal-editor#universal | A smiling content manager selects an optimized image for her surfing article via the drag and drop in-context editing interface in Adobe Experience Manager Sites.
https://business.adobe.com/se/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/content-creation/multisite-management#multisite | Adobe Experience Manager Sites dashboard showing the US English and French-Canadian marketing campaign language masters for a travel website marketing campaign.

Hantering av flera webbplatser

Styr era webb- och mobilsajter från en enda plattform och bibehåll varumärkets enhetlighet och identitet över alla platser, även regionala och språkspecifika. Tack vare verktyg för hantering av flera webbplatser kan era team, oavsett var de finns, uppdatera digitala resurser med regionspecifika ändringar så att de förblir relevanta. De kan även snabbt föra in ändringar på alla företagets webbplatser, så att de har ett för målgruppen relevant tilltal samtidigt som den enhetliga varumärkesprofileringen bibehålls.

 • Återanvändning av innehåll. Använd webbplatsstrukturen och innehållet från en befintlig webbplats för att snabbt skapa en ny webbplats med funktionen för livekopiering. Alla ändringar av den primära webbplatsen synkroniseras enkelt, vilket minskar behovet av manuella uppdateringar.
 • Lokal kontroll. Låt regionala team redigera och uppdatera innehåll så att det förblir relevant för lokala målgrupper samtidigt som ni bevarar varumärkets enhetliga profilering med hjälp av regler och kontroller för styrning.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/aem-sites/content-creation/multisite-mgmt-deeper-content

Integrerad översättning

Med Experience Manager Sites går översättningsarbetet snabbare och smidigare och ni kan enkelt översätta innehåll för era målgrupper, oavsett var de finns. Använd översättningskopplingen för att länka Experience Manager Sites till den översättningstjänst ni vill använda för att automatisera översättningen av text och bildmetadata. Om ni har innehåll som inte behöver översättas kan ni enkelt konfigurera översättningsregler som identifierar enbart det innehåll som ska översättas.

 • Integrerad översättningshantering. Använd stora översättningsbyråer via Adobe Exchange och integrera dem med Experience Manager Sites. På så sätt blir det lättare att hantera ändringar samtidigt som innehållsredaktörerna enkelt kan samarbeta.
 • Stöd för mänsklig översättning och maskinöversättning. Översätt innehåll med mänsklig översättning, där innehållet skickas till professionella översättare och sedan importeras tillbaka till Adobe Experience Manager när det är klart. Ni kan också använda maskinöversättning, som översätter innehållet automatiskt.
 • Projektledning för översättningsprojekt. Använd uppgiftsrutan för att direkt få en känsla för om projektet löper som väntat eller behöver styras upp. Få så många detaljer ni behöver – sortera efter försenade eller aktiva uppgifter eller ta en titt på enskilda medlemmars aktiviteter.
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/content-creation/translation-integration#translation | Adobe Experience Manager Sites translation project properties panel for a machine translation from English to French.
linear-gradient(231deg,rgba(206,221,255,1)0%,rgba(226,225,251,1)34%,rgba(206,192,238,1)92%)

Läs om hur du använder funktioner för innehållsframtagning.

Du hittar allt du behöver i vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer