#F5F5F5
Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Utvecklarverktyg

Experience Manager Sites har färdigoptimerad kod och flexibla verktyg så att du kan bygga välfungerande webbsidor. Tack vare Edge Delivery Services kan ni få de allra bästa resultatet utan att göra avkall på utformning, funktioner eller innehåll.

Utforska utvecklarverktyg.

https://business.adobe.com/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/developer-tools/graphql#video |

GraphQL

Med GraphQL-API:t i Experience Manager kan utvecklare använda ett programoberoende frågespråk som är branschstandard för att skicka frågor och hämta innehåll. Det är utformat för att vara kompakt och effektivt, och det returnerar bara det innehåll som begärts, så att svaren motsvarar formatet och behoven hos det program som skickade frågan. Frågorna kan också returnera kapslat innehåll och flera relaterade objekt i ett och samma anrop, vilket avsevärt minskar den tid och bandbredd som behövs för att hämta innehåll och tillgodose förfrågningar. Resultatet är kvicka och appliknande upplevelser, som är responsiva och varumärkesprofilerade, över alla digitala kanaler.

 • Headless-leverans av innehåll. Leverera innehåll till alla appar i JSON-format med det enkla frågespråket i GraphQL och de oberoende API:erna i Experience Manager.
 • Relevanta data. Skicka frågor till innehållsfragment i Experience Manager med alla element, varianter och kapslade referenser som krävs för återgivning i appar.
 • Snabbt och skalbart. Beständiga frågor garanterar snabba kundupplevelser med cachelagringsbara innehållsfrågor som utformats för webbarkitekturen samt cachelagringen i CDN-nätverk.
 • Alternativ för verktyg och språk. GraphQL är frontend-oberoende och minimerar beroendet av SDK:er, så att utvecklarna kan jobba med det språk eller de verktyg de trivs bäst med (React, Angular, iOS).
 • Kraftfullt strukturerat innehåll. Modellerna för innehållsfragment har stöd för många fälttyper och för möjligheten att skapa interna relationer, vilket innebär att det är enkelt att skapa kraftfulla och återanvändbara innehållsmodeller och atomiskt innehåll.

Användningsklara komponenter

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner. På så sätt blir det lättare för innehållsredaktörerna att bygga sidor samtidigt som utvecklarna blir mer produktiva och sparar tid när anpassade texter eller bilder ska tas fram.

 • Funktionella komponenter. Varje enskild användningsklar komponent är en samling skript som levererar en specifik funktion i dess helhet.
 • Ärvda relationer. Komponenterna bevarar arv även när de används på olika webbsidor och i olika kanaler.
 • Lägre ägandekostnad. Experience Manager Sites-komponenterna kan uppgraderas, är bakåtkompatibla och kommer regelbundet i nya versioner. Det innebär att ni sparar pengar när ni uppgraderar till den senaste versionen eller utökar webbplatsfunktionerna.
 • Komponenter ni kan lita på. Med våra testade och produktionsfärdiga komponenter kan ni lita på att allt fungerar som väntat. Ni behöver inte lägga lika mycket tid på kvalitetskontroll, testning och underhåll utan kan i stället ägna er åt det som verkligen är viktigt.
https://business.adobe.com/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/developer-tools/single-page-app-editing#spa |

Redigering av single page-applikationer

Redigera och hantera single page-applikationer som skapats i utvecklingsmiljöer med öppen källkod, som React och Angular, med samma dra och släpp-redigering som ni använder för att hantera webbplatser.

 • Smidig layout. Utnyttja funktionerna i Experience Manager Sites med hjälp av dra och släpp-tjänsterna i vår redigerare för single page-applikationer.
 • CMS-styrning. Marknadsförare såväl som andra utan kodningserfarenhet kan använda CMS-funktionerna i Experience Manager Sites för att redigera och hantera single page-applikationer.
 • Redigera i rätt sammanhang. Ge innehållsredaktörer möjlighet att redigera och samtidigt förhandsgranska ändringarna, även för webbprogram som använder JSON-innehåll.
Separation of concerns.

Åtskilda processer

Tack vare att kod, innehåll och utformning skiljs åt kan innehållsframtagningen ske parallellt med utformning och utveckling, i en mer modulär och agil process. Den här separationen förenklar underhållsarbetet, eftersom det blir lättare att utveckla, felsöka och uppdatera webbprogram, vilket ökar tempot och förbättrar effektiviteten i utvecklingsarbetet.

Optimized boilerplate code.

Optimerad standardkod

Kickstarta utvecklingsarbetet med vår standardkod – resultatoptimerade mallar för projekt. Standardkoden bygger på beprövade metoder och utgör den bästa tänkbara utgångspunkten för att utveckla högpresterande upplevelser. Utvecklarna kan använda den för att enkelt komma igång med ett projekt, minimera förekomsten av onödig kod och få snabbare inläsningshastighet för sidor.

#F1F1F1

Läs om hur du använder utvecklarverktyg.

Du hittar allt du behöver i Experience League, vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer