Hanterade molntjänster

Automatisera distribution och testning av anpassade funktioner och uppdateringar utan att äventyra kraven på prestanda och säkerhet med hjälp av hanterade tjänster i Adobe Experience Manager. Med hjälp av vår spjutspetslösning för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD) kan ni leverera innovationer när som helst och var som helst med flexibla, konfigurerbara verktyg.


Automatisera innovationer.

Ert företag växer och utvecklas oavbrutet, och det innebär att ni hela tiden måste få ut de senaste och bästa funktionerna, uppdateringarna och upplevelserna till era målgrupper. Även om de här uppdateringarna är rutinmässiga kan det ta mycket tid och resurser i anspråk, vilket ofta får till följd att de nedprioriteras. 

Med Adobes hanterade tjänster får ni en lösning för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD), så att ni kan automatisera det omständliga arbetet med kodtestning och distribution samt få kunskap om kodkvaliteten. Det handlar om automatiserad distribution på era villkor och en smart, strategisk plan för att leverera kritiska funktioner och uppdateringar utan krångel.

Titta på de funktioner som ingår.

Anpassningsbara hanterade molntjänster
Experience Manager Sites kan hanteras fullt ut av Adobes hanterade tjänster via antingen AWS eller Azure med täckning i över 40 regioner.

Kontinuerlig leverans
Använd en spjutspetslösning för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD) för att automatisera distribution och testning av anpassade funktioner och uppdateringar utan att äventyra kraven på prestanda och säkerhet. 

Programsäkerhet i enterpriseklass
Dra fördel av de strängaste säkerhetscertifieringarna (ISO 27001, SOC-2, FedRAMP, HIPAA, GLBA) och branschstandarder för återställning för total trygghet när det gäller datasäkerhet och sekretess.

Regelbaserad målinriktning och analys
Utnyttja fördelarna med de grundläggande funktionerna för målinriktning och analys i Adobe Target och Adobe Analytics som ingår i de hanterade tjänsterna. 

Molnhantering
Ge IT-teamen en självbetjäningsportal så att de enkelt kan komma åt, hantera och övervaka molnmiljön för Experience Manager Sites-applikationer och få maximal kontroll.

Prestandaövervakning
Försäkra er om optimala svarstider och maximal tillgänglighet för era kritiska digitala kontaktytor med avancerade övervakningsverktyg och avtal om garanterad servicenivå (SLA) från 99,5 till 99,99 procent.

Expertsupport 
Maximera er investering genom att kontakta Adobes experter för att få råd om oboarding av kunder, support inför publiceringar och tips om de effektivaste strategierna för att köra Adobe Experience Manager i molnet.

Läs mer om hanterade molntjänster i Adobe Experience Manager Sites.

Korta driftsättningstiderna.

I vår hjälp kan du läsa om hur marknadsförare och tekniker använder de hanterade tjänsterna i Adobe Experience Manager för att korta driftsättningstiden för versionsuppgraderingar, lanseringar och distributioner. 

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Projektarbetsflöden

Skapa projekt för att hantera teamarbetsflöden i en gemensam miljö och övervaka dem med automatiska aviseringar. Ni kan även spåra projekt och godkännanden med användningsklara arbetsflöden.

Versionskontroll

Spåra er publicerade webbplats när som helst med versionskontroll och Timewarp. Skapa en ögonblicksbild av en sida så att ni kan återställa den eller gå tillbaka i tiden för att se hur sidan såg ut vid en viss tidpunkt.

Responsiv webbdesign

Effektivisera och återanvänd innehåll över olika enheter med element (som layout, textstorlek, innehåll, navigering och bilder) som automatiskt anpassas efter den skärm kunden använder.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.