FUNKTIONER I ADOBE EXPERIENCE MANAGER SITES

Kanalövergripande upplevelser

Med de lättanvända funktionerna i Experience Manager Sites kan ni skapa, hantera och leverera det innehåll som era kunder vill ha över alla digitala kontaktytor.

Utforska funktioner för kanalövergripande upplevelser.

Innehåll som en tjänst

Hantera både innehåll och upplevelser för digitala kontaktytor samt visa och redigera innehåll i realtid. Med hjälp av innehåll som en tjänst kan ni använda allt innehåll och leverera det till valfri kanal. Ni kan ange att innehållet ska levereras till olika typer av enheter med bara några tangenttryckningar. Och utvecklarna behöver ingen djuplodande kunskap om arkivstrukturen i Experience Manager Sites. Experience Manager Sites har också stöd för GraphQL-API:t som är branschstandard när det gäller frågespråk för högpresterande program.

 • Välj leveransspråk för innehållet. Eftersom innehållet levereras som HTML- eller JSON-innehåll kan ni använda det i alla kanaler, även sådana som inte finns ännu.
 • Skala innehåll. Välj innehåll som redan finns i Experience Manager Assets eller ett annat Experience Manager Sites-projekt och återanvänd det i andra projekt.

Upplevelsefragment

Samla innehåll och layouter för att skapa kanaloberoende och återanvändbara fragment som kan visas på alla skärmar, så att budskapet och utformningen blir enhetliga och ni slipper skapa flera olika annonsresurser.
 

 • Definiera innehållsdesign och layout. Kombinera en eller flera komponenter i en enhetlig upplevelse genom att använda öronmärkt innehåll eller hämta material från innehållsfragment, mediefiler eller andra platser.
 • Design för många kanaler. Fokusera på hur upplevelser kommer att visas i olika kanaler och skapa sammanhangsoberoende varianter.
 • Skapa varianter. Återanvänd, ordna om eller ändra storlek på upplevelsefragment för att skapa olika designer för olika sidor. Varje sida kan vara unik och endast dela specifikt innehåll eller vissa komponenter med andra.

Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in det eller skriva om texter.

 • Varianter. Skapa och redigera kopior av originalinnehållet som kan användas i specifika kanaler och scenarier. Tack vare varianter blir innehållsframtagningen effektiv och strukturerad.
 • Automatisk redigering. Använd maskininlärning och datorlingvistik för att skapa förkortade versioner av innehåll som är inriktat mot vissa kanaler eller kundsegment.
 • Enkelt eller strukturerat innehåll. Välj mellan enkla fragment som består av endast text och bilder eller mer komplexa fragment med strukturerat innehåll.
 • Kapsling och styrning. Länka modeller för innehållsfragment och skapa relationer inom innehållet för att maximera återanvändningen. Lägg till innehållsvalideringar för att säkra innehållsstyrning.

Automatisk textsammanfattning

Använd Adobes Sensei-teknologi för datorlingvistik för att automatiskt sammanfatta text för mindre skärmar, så att ni enkelt kan återanvända texter för kanalöverskridande upplevelser.

 • Omedelbar intuitiv textredigering. Förkorta automatiskt texten i innehållsfragment till en fördefinierad ordlängd med bevarad betydelse. Med hjälp av maskininlärning sparas de versioner som är mest innehållsrika och unika.
 • Enkel synkronisering. Försäkra er om att ändringar av huvudtexten förs vidare till de kortare versionerna som skapats med synkroniseringsalternativet.
 • Enkel versionsgranskning. Identifiera snabbt de automatiska textredigeringar som visas med röd överstrykning för att avgöra vad som ska finnas kvar och vad som ska tas bort.

Läs om hur du skapar kanalövergripande upplevelser.

Du hittar allt du behöver i vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.