#F5F5F5

Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Kanalövergripande upplevelser

Med de lättanvända funktionerna i Experience Manager Sites kan ni skapa, hantera och leverera det innehåll som era kunder vill ha över alla digitala kontaktytor.

Innehåll som en tjänst

Hantera både innehåll och upplevelser för digitala kontaktytor samt visa och redigera innehåll i realtid. Med hjälp av innehåll som en tjänst kan ni använda allt innehåll och leverera det till valfri kanal. Ni kan ange att innehållet ska levereras till olika typer av enheter med bara några tangenttryckningar. Och utvecklarna behöver ingen djuplodande kunskap om arkivstrukturen i Experience Manager Sites. Experience Manager Sites har också stöd för GraphQL-API:t som är branschstandard när det gäller frågespråk för högpresterande applikationer.

  • Välj leveransspråk för innehållet. Eftersom innehållet levereras som HTML- eller JSON-innehåll kan ni använda det i alla kanaler, även sådana som inte finns ännu.
  • Skala innehåll. Välj innehåll som redan finns i Experience Manager Assets eller ett annat Experience Manager Sites-projekt och återanvänd det i andra projekt.
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/omnichannel-experiences/content-as-a-service#caas | User interface screenshot of AEM Sites displaying segmented page content for campaign localizations on a retail website.
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/omnichannel-experiences/experience-fragments#xf | User interface screenshot of AEM Sites drag and drop content variation editor generating social media assets for an adventure travel business.

Upplevelsefragment

Samla innehåll och layouter för att skapa kanaloberoende och återanvändbara fragment som kan publiceras på alla skärmar och säkerställ därigenom enhetliga budskap och designer utan att behöva skapa flera olika annonsresurser.

  • Definiera innehållsdesign och layout Kombinera en eller flera komponenter i en enhetlig upplevelse genom att använda dedikerat innehåll, innehållsfragment, mediefiler eller annat.
  • Design för många kanaler Fokusera på hur upplevelser kommer att visas i olika kanaler och skapa sammanhangsoberoende varianter.
  • Skapa varianter. Återanvänd, ordna om eller ändra storlek på upplevelsefragment för att skapa olika designer för olika sidor. Varje sida kan vara unik och endast dela specifikt innehåll eller vissa komponenter med andra.

Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in det eller skriva om texter.

  • Varianter. Skapa och redigera kopior av masterinnehåll som kan användas i specifika kanaler och scenarier. Tack vare varianter blir innehållsframtagningen effektiv och strukturerad.
  • Automatisk redigering. Använd maskininlärning och datorlingvistik och skapa förkortade innehållsversioner som är inriktade på vissa kanaler eller kundsegment.
  • Enkelt eller strukturerat innehåll. Välj mellan enkla fragment som består endast av text och bilder, eller komplexare fragment med strukturerat innehåll.
  • Kapsling och styrning. Länka modeller för innehållsfragment och skapa relationer inom innehållet för att maximera återanvändningen. Lägg till innehållsvalideringar för att säkra innehållsstyrning.
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/omnichannel-experiences/content-fragment#cf | User interface screenshot of an AEM Sites dev panel displaying adventure travel content fragments filtered by language.
linear-gradient(231deg,rgba(206,221,255,1)0%,rgba(226,225,251,1)34%,rgba(206,192,238,1)92%)

Läs om hur du skapar kanalövergripande upplevelser.

Du hittar allt du behöver i vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer