Projektarbetsflöden

Skapa projekt för att enkelt hantera information, resurser och arbetsflöden för team i en gemensam miljö och övervaka dem med automatiska aviseringar. Ni kan även spåra projekt och godkännanden med användningsklara arbetsflöden för exempelvis e-postförfrågningar och landningssidor.


Sluta att valla katter. Börja bygga ett väloljat maskineri.

Det är ingen tvekan om projektets omfattning och tidsram. Men nu måste ni dela upp webbplatslanseringen eller det digitala projektet i en miljon mindre delar, samarbeta över flera team och hålla reda på eventuella flaskhalsar och problemområden. Det kan få även de mest erfarna projektledarna att rysa.

Ni skulle kunna snickra ihop någon typ av arbetsflödeslösning eller ni kanske kan distribuera funktioner som utformats särskilt för att få teamet att nå målet. Med Adobe Experience Manager Sites är det enkelt att bygga en gemensam, delad miljö med grupperade resurser och delat material. Ni kan snabbt tilldela tydligt avgränsade roller och distribuera arbetsflöden som hjälper teamen att komma igång. Och det är enkelt att spåra arbetsförloppet i realtid, både på detaljnivå i individuella uppgifter och mer översiktligt för hela projektet. Allt det här innebär att era team kan ägna sig åt det verkliga arbetet, i stället för att försöka lista ut hur arbetsflödet egentligen fungerar.

Titta på de funktioner som ingår.

Målinriktade mallar
Få direkt tillgång till gemensamma projektmallar, som medie- eller översättningsprojekt, med gemensamma roller och arbetsflöden. Anpassa så mycket ni själva vill, men tack vare våra djupgående kunskaper om kreativt arbete kan ni rivstarta på bara några få minuter.

Integrerade inkorgar
För att få ett gediget samarbete och klara projektets tidsramar måste ni ha kontakt med teammedlemmarna oavsett var de är. För en del betyder det e-post. Med Adobe Experience Manager Sites kan användarna komma åt och slutföra uppgifter från sina inkorgar.

Spårbara uppgifter
Använd uppgiftsrutan för att direkt få en känsla för om projektet löper som väntat eller behöver styras upp. Få så många detaljer ni behöver, sortera efter försenad status eller aktiva uppgifter eller ta en titt på enskilda medlemmars aktiviteter.

Läs mer om hanterade projektarbetsflöden i Adobe Experience Manager Sites.

Gör en djupdykning i projektarbetsflöden.

Hjälpen innehåller mer information om hur projekt, uppgifter och arbetsflöden hjälper era team att arbeta snabbare och smidigare mot samma mål.

Läs mer

Effektiva projekt med uppgifter.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni genomför projekt effektivare med hjälp av uppgifter.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Hantering av flera webbplatser

Styr era webb- och mobilsajter från en enda plattform och bibehåll varumärkesidentiteten över kampanjer och utskick. Ge affärsanvändare i olika delar av världen möjlighet att göra regionala ändringar för att förbli relevanta.

Mediebibliotek

Lagra bilder och annat delat material i mediebiblioteket i Experience Manager. Biblioteket är en del av innehållsarkivet i Experience Manager och använder funktionerna för digital resurshantering i Experience Manager.

Användningsklara komponenter

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner och spara tid åt både kreatörer och utvecklare.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.