Regelbaserad målinriktning

Inrikta er direkt på specifika grupper med webbplatsbesökare med regler som bygger på verkliga realtidsdata, t.ex. hur besökaren hittade till er webbplats, geografiska data och beteendeattribut. Leverera omedelbart rätt innehåll till besökarsegmenten med användningsklara verktyg, som kräver ingen eller mycket lite kodning.


Målinrikta på detaljnivå och skapa bättre upplevelser.

Ni vill att besökarna stannar längre på er webbplats och klickar på olika sidor, bläddrar i innehållet och ser annonserna. Men det gör de bara om de ser innehåll som är intressant och relevant. Dagens kunder förväntar sig att webbplatsen ska anpassas efter deras behov, men ert team har varken den tid eller kunskap som krävs för komplex kodning.

Med hjälp av regelbaserad målinriktning fastställer ni parametrar utifrån vilka innehållet presenteras för besökarna. Ni kan gruppera besökare baserat på information som samlas in under deras besök på webbplatsen, t.ex. vilken mobilenhet de använder, hur de hittade till er webbplats, vilka webbläsare och operativsystem de använder, deras aktuella plats och vad de gör på er webbplats. Ni kan också använda målgruppsinformation, som kön, ålder, plats och köpvanor. Ni väljer eller bygger reglerna med ett enkelt formulärbaserat gränssnitt och behöver inte skriva en enda rad med kod.

bild

Så här fungerar det.

Formulärbaserad konfiguration

Med det enkla gränssnittet väljer ni snabbt regler och aktiverar dem från det stora användningsklara biblioteket. Ni kan anpassa befintliga regler eller skapa nya från grunden.

Geografisk målinriktning

Få omedelbart reda på var varje besökare befinner sig och rikta automatiskt innehåll baserat på lokala trender, aktiviteter eller väder.

Målinriktning baserat på kundprofil

Skapa mer robust och progressiv målinriktning genom att ladda upp kundprofildata från Adobe Target, Adobe Analytics, ert CRM-system och andra källor.

Integrering med Adobe Campaign

Effektivisera era mejl med Experience Manager-integreringen för Adobe Campaign. Använd Experience Manager Assets för att skapa olika varianter av ett e-postmeddelande för Campaign, så att ni enkelt kan omvandla ett mejl till flera olika versioner.

Läs tips om integrering

Läs mer om regelbaserad målinriktning i Adobe Experience Manager Sites.

bild

Se hur målinriktning fungerar i praktiken.

Titta på vår videokurs om hur ni personaliserar och målinriktar direkt till varje individuell kund.

Skapa personaliserade kundupplevelser.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder Adobe Experience Manager och Adobe Target för att skapa upplevelsefragment och för att förbättra personaliseringen.

bild

Visa relaterade funktioner

Responsiv webbdesign

Effektivisera och återanvänd innehåll över olika enheter med element (som layout, textstorlek, innehåll, navigering och bilder) som automatiskt anpassas efter den skärm kunden använder.

Content insights

Använd webbanalys och rekommendationer för sökmotoroptimering (SEO) för att få resultatdata för varje sida ni skapar och fatta bättre beslut baserat på rapporter med totalt antal sidvisningar, unika besökare och andra relaterade data.

Insikter om målinriktning

Få en förståelse för hur bra era aktiviteter fungerar med rapporter om konverteringsgrad, genomsnittligt ordervärde, intäkt per besökare och engagemang för varje målgrupp.

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående