FUNKTIONER I ADOBE EXPERIENCE MANAGER SITES

Webbplatsprestanda

Se till att era digitala kontaktytor fungerar optimalt vid kundens interaktionspunkt. Med Edge Delivery Services kan ni förbättra inläsningshastigheten för sidor och prestanda, vilket är avgörande för att öka kundengagemanget och konverteringarna.

Utforska funktioner för webbplatsprestanda.

Edge-arkitektur

Ett heltäckande distribuerat nätverk som omfattar alla väsentliga element i edge-miljön, bland annat enheter, servrar och moln. Edge-arkitekturen underlättar databearbetningen och utnyttjar de yttersta gränserna i nätverket, närmst den punkt där upplevelsen konsumeras.

Tidsfördelad återgivning

Edge Delivery Services utgör en arkitektur där prestanda prioriteras. Intelligent återgivning konverterar HTML-, CSS- och JavaScript-kod till interaktiva och visuella sektioner. Algoritmen för tidsfördelad återgivning ser till att de mest framträdande delarna av varje sida läses in först, vilket ger högre inläsningshastighet för sidor, lägre avhoppsfrekvens och bättre sökmotorrankning (SEO).

Beständig cachelagring

Experience Manager Sites använder cachelagring för att spara och hämta data så att de är tillgängliga för flera sessioner eller förfrågningar. Den här tekniken innebär att de element som används ofta cachelagras på ett sådant sätt att de snabbt kan hämtas när de behövs, utan att behöva hämtas från den ursprungliga platsen. Med beständig cachelagring slipper ni fördröjningar vid inläsning av innehåll på grund av kod- eller designändringar.

Övervakning av verkliga användare (RUM)

Inbyggd övervakning av verkliga användare (RUM) samlar in och analyserar data om hur verkliga användare interagerar med upplevelser. Det ger insyn i användarnas faktiska upplevelser genom att övervaka deras interaktioner i realtid, bland annat inläsningshastigheten för sidor och användarinteraktioner. RUM tillhandahåller förutseende förbättringsrekommendationer vid försämringar av prestandaresultatet.

Läs om hur du använder funktioner för webbplatsprestanda.

Du hittar allt du behöver i Experience League, vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.