#F5F5F5
Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Webbplatsprestanda

Se till att era digitala kontaktytor fungerar optimalt vid kundens interaktionspunkt. Med Edge Delivery Services kan ni förbättra inläsningshastigheten för sidor och prestanda, vilket är avgörande för att öka kundengagemanget och konverteringarna.

A diagram showing how a beverage business can leverage AEM Sites to diagnose performance issues and monitor progress against Lighthouse page speed scores.

Edge-arkitektur

Edge Delivery Services aktiverar både Universal Editor- och dokumentbaserade verktyg för innehållsskapande i Experience Manager Sites, så att ni kan leverera ert innehåll till hela nätverket. På så sätt levereras innehållet så nära som möjligt dit där upplevelsen konsumeras, vilket minskar latensen och möjliggör kortare hämtningstider.

Tidsfördelad återgivning

Edge Delivery Services utgör en arkitektur där prestanda prioriteras. Intelligent återgivning konverterar HTML-, CSS- och JavaScript-kod till interaktiva och visuella sektioner. Algoritmen för tidsfördelad återgivning ser till att de mest framträdande delarna av varje sida läses in först, vilket ger högre inläsningshastighet för sidor, lägre avhoppsfrekvens och bättre sökmotorrankning (SEO).

A website manager uses AEM Sites to monitor webpage performance and page load times for her online fabric business.
A digital marketer using a tablet device to monitor her site performance dashboards.

Beständig cachelagring

Experience Manager Sites använder cachelagring för att spara och hämta data så att de är tillgängliga för flera sessioner eller förfrågningar. Den här tekniken innebär att de element som används ofta cachelagras på ett sådant sätt att de snabbt kan hämtas när de behövs, utan att behöva hämtas från den ursprungliga platsen. Med beständig cachelagring slipper ni fördröjningar vid inläsning av innehåll på grund av kod- eller designändringar.

Övervakning av verkliga användare (RUM)

Inbyggd övervakning av verkliga användare (RUM) samlar in och analyserar data om hur verkliga användare interagerar med upplevelser. Det ger insyn i användarnas faktiska upplevelser genom att övervaka deras interaktioner i realtid, bland annat inläsningshastigheten för sidor och användarinteraktioner. RUM tillhandahåller förutseende förbättringsrekommendationer vid försämringar av prestandaresultatet.

A diagram showing how AEM Sites helps businesses track user experience metrics like largest contentful paint core web vitals to improve performance and user experiences across an adventure travel website.
linear-gradient(231deg,rgba(206,221,255,1)0%,rgba(226,225,251,1)34%,rgba(206,192,238,1)92%)

Läs om hur du använder funktioner för webbplatsprestanda.

Du hittar allt du behöver i vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer