Insikter om målinriktning

Få en förståelse för hur bra era aktiviteter fungerar med rapporter om konverteringsgrad, genomsnittligt ordervärde, intäkt per besökare och engagemang för varje målgrupp.


Nå målet oftare med rätt data.

Målinriktning på målgruppssegment är bra. Personaliserat innehåll är bättre. Men ni behöver veta att era satsningar verkligen leder till ökad försäljning. Och om så inte är fallet måste ni finjustera ert budskap tills det blir rätt. Då behöver ni realtidsdata.

Med våra insikter om målinriktning får ni anpassningsbara rapporter med exakt den information ni behöver: målinriktningens effekt på försäljning och intäkter. Sedan kan ni använda den här informationen för att förbättra både målinriktningen och det personaliserade innehållet. Och i slutänden lönsamheten.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Detaljerade förklaringar
Förstå vad alla delar av rapporten betyder, t.ex. aktivitetsstatus, prognosticerad vinnande upplevelse och aktivitetskälla.

Anpassade inställningar
Generera rapporter som ger er exakt de insikter ni behöver genom att välja målgrupp, datumintervall, aktiviteter och inställningar. Vilka inställningar ni kan välja beror på den valda aktiviteten, men det kan exempelvis vara räknemetod, styrning och miljö.

Rapportstatistik
Välj bland förkonfigurerade framgångsmått baserat på företagets nyckeltal för att förenkla testframtagning och förbättra resultatet.

Läs mer om insikter om målinriktning i Adobe Experience Manager Sites.

Rivstarta rapporterna.

Rivstarta rapporterna.

Hjälpen innehåller mer information om grunderna för hur ni använder och testar rapporter.

Läs mer

Skapa personaliserade kundresor.

Läs Adobes rapport om hur ni skapar sammanhängande kundresor med hjälp av personalisering och målinriktning.

Läs nu

Skapa personaliserade kundresor.

Visa relaterade funktioner

Responsiv webbdesign

Effektivisera och återanvänd innehåll över olika enheter med element (som layout, textstorlek, innehåll, navigering och bilder) som automatiskt anpassas efter den skärm kunden använder.

Content insights

Använd webbanalys och rekommendationer för sökmotoroptimering (SEO) för att få resultatdata för varje sida ni skapar och fatta bättre beslut baserat på rapporter med totalt antal sidvisningar, unika besökare och andra relaterade data.

Regelbaserad målinriktning

Inrikta er på specifika grupper med webbplatsbesökare med regler som bygger på realtidsdata, som geografiska data och beteendeattribut. Leverera sedan relevant innehåll till besökarsegmenten med användningsklara verktyg som kräver ingen eller mycket lite kodning.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.