Mallredigerare

Skapa och hantera sidmallar utan att ta hjälp av utvecklare. Erfarna skribenter kan lägga till och förkonfigurera komponenter som text, bilder och responsiva rutnät med kolumner och ange vilka komponenter som kan redigeras. Ni kan också skapa e-postmallar som riktar specifika innehållsblock mot specifika målgrupper.


Bekvämlighet och enkel anpassning i ett.

Ibland vill ni kanske göra saker helt från grunden. Men när det är bråttom och ni vill vara säkra på slutresultatet väljer ni en färdig lösning. Mallar – oavsett om de är för webbplatser, formulär eller e-postmeddelanden – är just en sådan färdig lösning. Men bekvämligheten har sitt pris – det är inte alltid så lätt att redigera eller anpassa de här mallarna. Om redigeringsmöjligheterna är begränsade kan ni få långa produktionstider, vilket gör det svårare att nå ut snabbt.

Med vår funktion kan ni anpassa mallar och konfigurera dem så att de är enkla att använda för flera olika formgivare. Ni kan till exempel förkonfigurera designegenskaper för att försäkra er om att varumärket alltid har ett enhetligt utseende. Andra intressenter kan då använda de mallar ni har skapat och redigerat när de ska uppdatera sidor eller skicka e-post.

Så här fungerar det.

Konfigurera med komponenter

Bygg en mall med komponenter som utgör grunden för både den struktur och det innehåll ni vill ha. En mall för er webbplats måste till exempel ha likartade designelement för alla sidor, och dessa kan anges med tydligt definierade komponenter för sidhuvud och sidfot.

Fokus på budskapet

Fyll i vissa delar av webbplatsen eller e-postmeddelandet i förväg och lås dem sedan. På så sätt kan skribenterna koncentrera sig på att förmedla sitt budskap klart och tydligt, i stället för att bekymra sig för hur det ska utformas, varje gång de skickar en ny e-postkampanj eller uppdaterar webbplatsen.

Responsiva mallar

Med mallredigeraren kan ni försäkra er om att innehållet och strukturen förblir enhetliga när en ny mall skapas och om att slutresultatet är responsivt på alla plattformar, så att kunderna alltid får en friktionsfri upplevelse.

Integrering med Adobe Campaign

Effektivisera era mejl med Experience Manager-integreringen för Adobe Campaign. Använd Experience Manager Assets för att skapa olika varianter av ett e-postmeddelande för Campaign, så att ni enkelt kan omvandla ett mejl till flera olika versioner.

Läs tips om integrering

Läs mer om mallredigeraren i Adobe Experience Manager Sites.

Håll koll på ert innehåll.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder mallredigeraren för att bygga, strukturera och konfigurera digitala kontaktytor.

Visa relaterade funktioner

Användningsklara komponenter

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner och spara tid åt både kreatörer och utvecklare.

Innehållsfragment

Tack vare fristående text och mediefiler är det enkelt att återanvända material utan att behöva klippa ut och klistra in eller skriva om innehåll.

graph-ql

Låter utvecklare fråga om innehåll med GraphQL med en API för åtkomst till just det innehåll de behöver i applikationer för att minska nätverksanrop och förbättra appupplevelsen.

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående