Mallredigerare

Skapa och hantera sidmallar utan att ta hjälp av utvecklare. Erfarna skribenter kan lägga till ochförkonfigurerakomponenter som text, bilder och responsiva rutnät med kolumner och ange vilka komponenter som kan redigeras. Ni kan också skapa e-postmallar som riktar specifika innehållsblock mot specifika målgrupper.


Bekvämlighet och enkel anpassning i ett.

Ibland vill ni kanske göra saker helt från grunden. Men när det är bråttom och ni vill vara säkra på slutresultatet väljer ni en färdig lösning. Mallar – oavsett om de är för webbplatser, formulär eller e-postmeddelanden – är just en sådan färdig lösning. Men bekvämligheten har sitt pris – det är inte alltid så lätt att redigera eller anpassa de här mallarna. Om redigeringsmöjligheterna är begränsade kan ni få långa produktionstider, vilket gör det svårare att nå ut snabbt.

Med vår funktion kan ni anpassa mallar och konfigurera dem så att de är enkla att använda för flera olika formgivare. Ni kan till exempel förkonfigurera designegenskaper för att försäkra er om att varumärket alltid har ett enhetligt utseende. Andra intressenter kan då använda de mallar ni har skapat och redigerat när de ska uppdatera sidor eller skicka e-post.

Titta på de funktioner som ingår.

Konfigurera med komponenter
Bygg en mall med komponenter som utgör grunden för både den struktur och det innehåll ni vill ha. En mall för er webbplats måste till exempel ha likartade designelement för alla sidor, och dessa kan anges med tydligt definierade komponenter för sidhuvud och sidfot.


Responsiva mallar
Med mallredigeraren kan ni försäkra er om att innehållet och strukturen förblir enhetliga när en ny mall skapas och om att slutresultatet är responsivt på alla plattformar, så att kunderna alltid får en friktionsfri upplevelse.

Fokus på budskapet
Fyll i specifika delar av webbplatsen eller e-postmeddelandet automatiskt och lås dem sedan. På så sätt kan skribenterna koncentrera sig på att förmedla sitt budskap klart och tydligt, i stället för att bekymra sig för hur det ska utformas, varje gång de skickar en ny e-postkampanj eller uppdaterar webbplatsen.

Läs mer om mallredigeraren i Adobe Experience Manager Sites.

Håll koll på ert innehåll.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder mallredigeraren för att bygga, strukturera och konfigurera digitala kontaktytor.

Titta nu

Visa relaterade funktioner

Användningsklara komponenter

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner och spara tid åt både kreatörer och utvecklare.

Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in den eller skriva om texter.

GraphQL

Låter utvecklare fråga om innehåll med GraphQL med en API för åtkomst till just det innehåll de behöver i applikationer för att minska nätverksanrop och förbättra appupplevelsen.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.