FUNKTIONER I ADOBE EXPERIENCE MANAGER SITES

Testning och optimering

Experimentera och testa snabbt och lätt med de inbyggda funktionerna i Edge Delivery Services. Få snabba insikter på alla sidor – från enklare A/B-testning till kompletta funktionsexperiment.

Utforska funktioner för testning och optimering.

Omedelbar A/B-testning

Med de inbyggda experimenteringsfunktionerna i Edge Delivery Services kan marknadsförare snabbt testa olika versioner av sidor med slumpmässiga, jämnt fördelade målgrupper för att identifiera och leverera de upplevelser som fungerar bäst – inga andra verktyg behövs.

 

  • Enkel konfiguration. Med förenklade arbetsflöden kan marknadsförarna konfigurera experiment på några få minuter, direkt i redigeringsmiljön, så att det går lätt att experimentera kontinuerligt.
  • Analys. Få insikt i experimenteringsresultatet med färdiga rapporter så att ni kan förbättra hur sidorna fungerar. Marknadsförarna kan enkelt visa trafik, konverteringar och statistisk signifikans för varje variant i förhandsgranskningsmiljön för att få bättre beslutsunderlag.

Helsidesexperiment

Få avancerade funktioner för experimentering med Edge Delivery Services och få mer djupgående insikter. Testa olika innehåll, layouter och komponenter över olika sidor och segment.

 

  • Målinriktning efter segment. Använd färdiga verktyg för att köra upplevelser mot olika målgrupper, bland annat efter plats, enhetstyp och nya kontra återkommande besökare.
  • Trafiktilldelning. Definiera enkelt vilken del av trafiken som ska få vilken variant, vare sig det fördelas jämnt eller ojämnt, t.ex. 50-25-25.

Innehållsinsikter

Använd webbanalys baserat på övervakning av verkliga användare (RUM) för att få data om alla sidor du tar fram. Fatta bättre beslut om innehåll med data om totalt antal sidvisningar, engagemang och andra relaterade data.

 

  • Chattbot för automatiska analyser. Kom enkelt åt data med vår automatiserade chattbot, som snabbt kan dela viktiga insikter om konverteringstratten, vilka sidor som fungerar bäst och mycket mer.
  • Insikter på sidnivå. Kom åt data för alla sidor du tar fram så att du kan förbättra specifika erbjudanden och kampanjer.
  • Insikter på komponentnivå. Visa detaljerade data på komponentnivå för att förstå hur besökarna interagerar med element på sidan, till exempel rubriker, knappar och bilder.

Regelbaserad målinriktning

Inrikta er på specifika grupper med webbplatsbesökare med regler som bygger på realtidsdata, som geografiska data och beteendeattribut. Leverera sedan relevant innehåll till besökarsegmenten med användningsklara verktyg som kräver ingen eller mycket lite kodning.

 

  • Formulärbaserad konfiguration. Med det enkla gränssnittet väljer ni snabbt regler och aktiverar dem från det stora användningsklara biblioteket. Ni kan också anpassa befintliga regler eller skapa nya från grunden.
  • Målinriktning efter kundprofil. Skapa mer robust och progressiv målinriktning genom att ladda upp kundprofildata från Adobe Target, Adobe Analytics, ert kundhanteringssystem (CRM) och externa källor.
  • Geografisk målinriktning. Få omedelbart reda på var varje besökare befinner sig och rikta automatiskt innehåll till dem baserat på lokala trender, aktiviteter eller väder.

Läs om hur du använder funktioner för testning och optimering.

Du hittar allt du behöver i Experience League, vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.