#F5F5F5
Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Testning och optimering

Experimentera och testa snabbt och lätt med de inbyggda funktionerna i Edge Delivery Services. Få snabba insikter på alla sidor – från enklare A/B-testning till kompletta funktionsexperiment.

Utforska funktioner för testning och optimering.

Generera variationer

Skapa direkt olika varianter av bilder och text för vilken del som helst av er webbplats, så att ni snabbt kan testa och optimera för att få den bästa prestandan:

 • Generera en komplett upplevelse Utnyttja Adobe Firefly för att generera högkvalitativa bilder som kan kombineras med genererad text direkt i Experience Manager Sites, så att ni kan leverera en heltäckande upplevelse för era kunder.
 • Optimerade beskrivningsmallar. Utnyttja användningsklara beskrivningsmallar som är anpassade för specifika delar av er webbplats så att ni kan generera bättre AI-output och eliminera behovet av upprepade beskrivningar.
 • Innehåll som inriktar sig på er målgrupp. Importera förhandsdefinierade segment och deras egenskaper för att generera innehåll som är anpassat för era unika målgrupper.
 • Varumärkesmedveten output. Införliva ert varumärkes unika krav på ton och stil direkt i beskrivningsmallen så att ni kan skapa innehåll som passar för varumärket. Varumärkets identitetselement sparas på ett säkert sätt i ert konto och används aldrig till träning av tredjeparts AI-modeller.
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/testing-optimization/generative-ai-variations#GA | User interface screenshot of an AEM Sites instant experiment showing results for conversions with testing insights for an adventure travel website.

Läs mer om att generera variationer.

Innehåll som en tjänst v2 – deeper-content-3 – tisdagen den 2 april 2024 kl. 11.57

https://business.adobe.com/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/testing-optimization/full-page-experimentation#experimentation | User interface screenshot of an AEM Sites instant experiment showing results for conversions with testing insights for an adventure travel website.

Helsidesexperiment

Få avancerade funktioner för experimentering med Edge Delivery Services och få mer djupgående insikter. Testa olika innehåll, layouter och komponenter över olika sidor och segment.

 • Målinriktning efter segment. Använd färdiga verktyg för att köra upplevelser mot olika målgrupper, bland annat efter plats, enhetstyp och nya besökare kontra återvändare.
 • Trafiktilldelning. Definiera på ett enkelt sätt vilken del av trafiken som ska få vilken variant, vare sig fördelningen är jämn eller ojämnt t.ex. 50-25-25.

Snabb A/B-testning

Med de inbyggda experimentella funktionerna i Edge Delivery Services kan marknadsförarna snabbt testa olika sidversioner mot slumpmässiga, jämnt fördelade målgrupper för att identifiera och leverera de upplevelser som fungerar bäst – inga andra verktyg behövs.

 • Enkel konfiguration. Med förenklade arbetsflöden kan marknadsförarna konfigurera experiment på några få minuter, direkt i redigeringsmiljön, så att man med lätthet kan experimentera kontinuerligt.
 • Analys. Få insikt i experimentens resultat med hjälp av användningsklara rapporter, så att ni kan förbättra sidornas prestanda. Marknadsförarna kan enkelt visa trafik, konverteringar och statistisk signifikans för varje variant i förhandsgranskningsmiljön för att få bättre beslutsunderlag.
User interface screenshot of an AEM Sites experiment running on an adventure travel website.
A business manager observing his purchase channel overlap data for call centers, in-store, and online, beside a pipeline graph and sales forecast metrics.

Innehållsinsikter

Mät innehållets prestanda för att förstå vilka sidelement som engagerar och konverterar kunder.

 • Insikter på attributnivå. Våra AI/maskininlärningstjänster bryter ner varje upplevelse till detaljerade innehållselement, så att ni kan förstå vilka egenskaper som ökar engagemanget.
 • Insikter på sidnivå. Förstå hur varje skapad sida presterar i fråga om resurser, text, layout och extraherade attribut, för att kunna förbättra specifika erbjudanden och kampanjer.
 • Insikter på resursnivå. Visa prestandadata för resurser, inklusive bilder, för att förstå vilken typ av resurser som engagerar besökarna på webben såväl som i betalda mediakanaler.

Regelbaserad målinriktning

Inrikta er på specifika grupper bland webbplatsens besökare med hjälp av kontextbaserade regler. Leverera sedan relevant innehåll till besökarsegmenten med hjälp av användningsklara verktyg som kräver ingen eller minimal kodning.

 • Formulärbaserad konfiguration. Med det enkla gränssnittet väljer ni snabbt regler i ett regelbibliotek och aktiverar dem. Ni kan anpassa befintliga regler eller skapa nya från grunden.
 • Målinriktning baserat på kundsegment Skapa en robustare och progressivare målinriktning genom att ladda upp kundsegment från Adobe Target.
 • Geografisk målinriktning. Få omedelbart reda på var varje besökare befinner sig och rikta automatiskt innehåll baserat på lokala trender, aktiviteter eller väder.
User interface screenshot of AEM Sites interest targeting panel, showing the content components and audience targeting configurations for an adventure travel website.
#F1F1F1

Läs om hur du använder funktioner för testning och optimering.

Du hittar allt du behöver i Experience League, vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer