Versionskontroll

Spåra er publicerade webbplats när som helst med versionskontroll och Timewarp. Skapa en ögonblicksbild av en sida så att ni kan återställa den eller gå tillbaka i tiden för att se hur sidan såg ut vid en viss tidpunkt.


Det problemfria sättet att uppdatera innehållsupplevelser.

Om ni försöker uppdatera en webbplats utan att använda dess historik famlar ni i blindo. Ni måste veta vad ert team har gjort tidigare. Hur varje enskild förändring påverkar användarupplevelsen. Och hur de föreslagna ändringarna passar med de tidigare.

Det är då ni använder versionskontroll och slipper dryga omarbetningar och manuell arkivering. I stället kan ni hämta en kopia av ert arbete vid en viss tidpunkt. Ni kan jämföra olika versioner av en sida, med skillnaderna tydligt markerade, så att ni kan se om det som är nytt är en förbättring. Och om ni gör fel eller behöver ta bort någon designdetalj igen går det snabbt och lätt att återgå till den tidigare versionen.

Titta på de funktioner som ingår.

Återgå till en sidversion
Spara enkelt flera versioner av arbetet så att du kan komma åt eller återgå till det när som helst.

Simulera den publicerade miljön
Använd funktionen Timewarp för att skapa en simulerad version av en publicerad webbsida från det förflutna och spåra alla ändringar som gjorts sedan dess.

Jämför en version med en föregående
Välj en version som du vill jämföra med en äldre sida och se ändringarna tydligt markerade. Ägna mindre tid åt att försöka hitta skillnaderna och mer tid åt att optimera innehållet.

Läs mer om versionskontroll i Adobe Experience Manager Sites.

Se hur versionskontroll fungerar i praktiken.

Titta på vår videokurs om hur enkelt och effektiv versionskontrollen är. 

Titta nu

Bekanta dig med Timewarp.

I vår dokumentation kan du läsa om hur du spårar och simulerar hur en publicerad sida ser ut vid en viss tidpunkt i det förflutna.

Läs mer

                Visa relaterade funktioner

Hantering av flera webbplatser

Styr era webb- och mobilsajter från en enda plattform och bibehåll varumärkesidentiteten över kampanjer och utskick. Ge affärsanvändare i olika delar av världen möjlighet att göra regionala ändringar för att förbli relevanta.

Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in den eller skriva om texter.

Responsiv webbdesign

Effektivisera och återanvänd innehåll över olika enheter med element (som layout, textstorlek, innehåll, navigering och bilder) som automatiskt anpassas efter den skärm kunden använder.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.