Versionskontroll

Spåra er publicerade webbplats när som helst med versionskontroll och Timewarp. Skapa en ögonblicksbild av en sida så att ni kan återställa den eller gå tillbaka i tiden för att se hur sidan såg ut vid en viss tidpunkt.


Det problemfria sättet att uppdatera innehållsupplevelser.

Om ni försöker uppdatera en webbplats utan att använda dess historik famlar ni i blindo. Ni måste veta vad ert team har gjort tidigare. Hur varje enskild förändring påverkar användarupplevelsen. Och hur de föreslagna ändringarna passar med de tidigare.

Det är då ni använder versionskontroll och slipper dryga omarbetningar och manuell arkivering. I stället kan ni hämta en kopia av ert arbete vid en viss tidpunkt. Ni kan jämföra olika versioner av en sida, med skillnaderna tydligt markerade, så att ni kan se om det som är nytt är en förbättring. Och om ni gör fel eller behöver ta bort någon designdetalj igen går det snabbt och lätt att återgå till den tidigare versionen.

Titta på de funktioner som ingår.

Återställ till en sidversion

Spara enkelt flera versioner av ditt arbete som du kan komma åt eller återställa när du vill.

Jämför en version med en tidigare sida

Välj en version att jämföra med en tidigare sida och se ändringarna du gjort tydligt markerade. Ägna mindre tid åt att försöka hitta skillnaderna och mer tid åt att optimera innehållet.

Simulera den publicerade miljön

Använd funktionen Timewarp för att skapa en simulerad version av en publicerad webbsida från det förflutna och spåra alla ändringar som gjorts sedan dess.

Läs mer om versionskontroll i Adobe Experience Manager Sites.

Klicka för att spela upp videon.

Se hur versionskontroll fungerar i praktiken.

Titta på vår videokurs om hur enkelt och effektiv versionskontrollen är. 

Bekanta dig med Timewarp.

I vår dokumentation kan du läsa om hur du spårar och simulerar hur en publicerad sida ser ut vid en viss tidpunkt i det förflutna.

Visa relaterade funktioner

Hantering av flera webbplatser

Styr era webb- och mobilsajter från en enda plattform och bibehåll varumärkesidentiteten över kampanjer och utskick. Ge affärsanvändare i olika delar av världen möjlighet att göra regionala ändringar för att förbli relevanta.

Innehållsfragment

Tack vare fristående text och mediefiler är det enkelt att återanvända material utan att behöva klippa ut och klistra in eller skriva om innehåll.

Versionskontroll

Spåra er publicerade webbplats när som helst med versionskontroll och Timewarp. Skapa en ögonblicksbild av en sida så att ni kan återställa den eller gå tillbaka i tiden för att se hur sidan såg ut vid en viss tidpunkt.

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående