Adobe Experience Platform Experience Data Model

Mängder av datapunkter. En central kunddatamodell.

Med till synes oändliga mängder data som samlas in från olika källor som inte är integrerade är det inte konstigt att det tar tid att dra nytta av dem. Men när ni använder XDM (Experience Data Model) från Adobe Experience Platform kan ni standardisera alla era kundupplevelsedata – oavsett källa – så att de blir lika användbara överallt i organisationen. Och få användbara analyser och enastående datadrivna upplevelser.

Fördelar

Djupare insikter – snabbare
Tolka alla era kunddata och få mer omfattande kundinsikter snabbare.

Dela enkelt data
Demokratisera data i hela verksamheten genom att standardisera sättet att namnge, kategorisera och formatera data.

Flexibelt, öppet och utbyggbart
Skapa och bygg ut XDM-scheman så att de passar er verksamhet bättre.

Förbättra kompatibiliteten
Förenkla nya driftsättningar, kanaler och källor. Alla program som kan tolka XDM kan automatiskt tolka dessa nya data.

Bli snabbare och skapa mervärde
Implementera och använd intelligenta tjänster som fungerar med XDM-baserade data.

Fördelar

Funktioner i Experience Platform XDM.

Upptäck datavetenskapens egen Rosettesten.

XDM utgör en standarddatamodell (eller ett språk) med vilken kunddata blir lika användbara överallt i organisationen, tack vare standardscheman och schemabaserade arbetsflöden som normaliserar data semantiskt från alla kanaler. I stället för att hela tiden tolka, översätta och översätta om data kan ni koncentrera er på att ta fram databaserade rekommendationer för kundupplevelser i realtid. Dessutom är XDM en datamodell med öppen källkod, så att ni kan utöka standardscheman med egna attribut och enheter.

Använd ett hierarkiskt schema med JSON-schema och JSON-LD.

Använd XDM för att standardisera poster och tidsserier med data från olika kanaler och kontaktytor.

Utnyttja vårt innehållsrika bibliotek med scheman för kundupplevelser. Ni kan också utöka och skapa nya scheman som passar just era behov.

Besök Adobe XDM Github

Besök Microsoft CDM Github

Eftersom XDM publiceras med en licens av typen Creative Commons Attribution 4.0 International kan ni hämta alla typer av digitala upplevelser, oavsett om de ingår i en Adobe-produkt eller inte.