Adobe Experience Platform Launch

Enastående upplevelser börjar med enhetliga data och integrerade verktyg.

Exceptionella kundupplevelser kräver att alla data och system fungerar friktionsfritt tillsammans. Med Adobe Experience Platform Launch kan ni sammanlänka olika teknologier och omvandla data till åtgärder, så att ni kan leverera kraftfulla och minnesvärda upplevelser.

Fördelar med Adobe Experience Platform Launch

Enhetlig teknologi ger bättre upplevelser.
Teknologier som bygger på en plattform innebär att produkterna fungerar tillsammans och levererar exceptionella upplevelser.

Driftsätt snabbare. Automatiskt.
Använd kraftfulla öppna API:er för att skriva skript för att distribuera teknologier programmatiskt.

Samla in era data. Lär känna era data. Dela era data.
Få en helhetsbild av alla data som samlas in på era webbplatser och mobilsajter så att ni får bättre kvalitetskontroll och delningsmöjligheter.

Lita på en community, inte bara på ett företag.
Dra nytta av ny teknologi från en community med oberoende tekniker, som arbetar tillsammans för att skapa de bästa integreringarna.

Förenklad datainsamling
Förenkla processerna med att samla in och distribuera data.

Det inbyggda mobilstöd ni har väntat på.

Adobe Experience Platform Launch har alltid haft stöd för mobilvänliga webbprogram. Men nu har Launch heltäckande stöd för plattformsspecifika mobilappar, så att ni enklare kan hantera problem med instabilitet och långsamma prestanda. Titta på vår video om Experience Platform Launch och lär dig mer.

Experience Platform Launch på serversidan

Få snabbare webbplatser och program genom att flytta arbetsuppgifter som tidigare utfördes i en webbläsare eller på en mobilenhet till servern.

Minska risken för att ströpixlar triggas genom att hantera vart data skickas på serversidan.

Använd och kör anpassade JavaScript-skript och skapa regler på serversidan utan att ändra implementeringarna på klientsidan.

Bearbeta data som samlas in på klientsidan innan de når slutmålet.

Förbered er för en värld utan externa cookies med hjälp av en hybridteknik för både server- och klientsidan.

Snabbare inläsning, högre konverteringsgrad.

Kom tillrätta med långsamma webbplatser och program och lyft konverteringsgraden genom att flytta klientimplementeringar till Adobes server med Experience Platform Launch på serversidan. Genom att kombinera våra SDK:er för datainsamling med vårt Edge-nätverk kan vi erbjuda global datainsamling i realtid genom att strömma data på händelsenivå från webbläsare och program till mål utanför Adobe på bara några sekunder. Resultatet är snabbare och enklare datainsamling på en tidigare aldrig skådad skala.

Enhetligt över alla plattformar

Webben. Mobiler. OTT-enheter. Stöd för allt med Adobe Experience Platform Launch.

Nöj er inte med att bara aktivera och inaktivera verktyg, skaffa enhetliga funktioner och data. Den öppna miljön i Experience Platform Launch ger IT-utvecklare och marknadsföringsteam integreringar av hög kvalitet som konstruerats av experter. För första gången får ni en infrastruktur för både webben och mobiler som är flexibel, öppen och kraftfull nog att klara av nya funktioner, automatisera processer och sammanlänka olika datakällor.

Med SDK:t för Adobe Experience Platform kan ni samla in och skicka mobilappsdata till Adobe och andra externa leverantörer.

Titta på videon om mobilappar

Samla in och skicka appdata från enheter som Apple TV, Sony PlayStation och Xbox med SDK:t i Adobe Experience Platform.

Samla in, hantera och distribuera data från webbsidor, bland annat single page-applikationer och sidor eller sajter med mycket AJAX-data.

Titta på webbvideon

Distribuera teknologier och hantera datainsamling och -distribution på webben, mobilen och OTT-enheter från ett och samma gränssnitt.

Utnyttja extra funktioner från externa leverantörer via SDK:t för Adobe Experience Platform så att ni bara behöver hantera ett SDK för era appar.

Kraftfull teknologi

Utlös taggar fristående så att inga taggar påverkar webbsidorna negativt.

Välj data från er webbplats, mobilapp eller OTT-app och gör dessa tillgängliga för Adobe och andra leverantörer.

Hantera enkelt taggar med vår smidiga behållartagg, som är nästan hälften så stor som den närmaste konkurrenten.

Kör Experience Platform Launch med ett leveransnätverk, med FTP-leverans eller via egna värdfunktioner.

Externa tillägg i Experience Platform Launch bygger på en gemensam plattform, vilket betyder att ni kan ägna er åt affärsutveckling i stället för att lägga tid på integreringar.

Hämta data med single page-applikationer så att ni får en bättre förståelse för kunderna och kan bemöta dem bättre.

Definiera vilka regler och relaterade taggar som ska utlösas före eller efter andra så att allt fungerar som tänkt.

Kraftfullare och enklare automatisering.

Det kan vara komplicerat att försöka administrera distribueringar på klientsidan av alla teknologier i er marknadsföringslösning. Som tur är har Experience Platform Launch byggts med huvudsakligt fokus på API:et, så att ni kan använda skript för att automatisera teknologidistribuering, publicera arbetsflöden, samla in och dela data och mycket mer. Det som tidigare var tidskrävande, som tagghantering eller konfiguration av mobil-SDK, går nu betydligt fortare, och ni får optimal styrning och automatisering.

Okomplicerad användbarhet

Lätt att använda. Lättare att lära sig.

I dagens högteknologiska och komplexa miljö visar Adobe Experience Platform Launch vägen mot enkel utbildning i och implementering av ny teknologi. Experience Platform Launch har redan från starten utformats för att vara enkelt att använda och förstå. Det har ett lättöverskådligt användargränssnitt, där det går snabbt att distribuera teknologier så att ni får mer tid över till andra uppgifter.

Tack vare Experience Platform Launch kan ni fokusera mer på kundupplevelsen, inte bara på taggarna.

Varje teammedlem kan ha en egen arbetsyta för redigering och publicering, som inte påverkar andra.

Bekanta er med vårt nya vidareutbildningsprogram, som innehåller guidad utbildning så att ni får ut mesta möjliga av Experience Platform Launch.

Experience Platform Launch har granskats grundligt av våra kunder för att vara så användarvänligt som möjligt.

Känn er säkra på ert arbete genom att testa lokalt innan ni publicerar produktionsklart arbete.

Ordna dataelement, regler och tillägg smidigt i ett enda paket, så att ni enkelt kan hantera det som ska vidare till produktion.

Få snabb och säker publicering med Experience Platform Launch, oavsett om ni har ett team som är utspritt över flera länder eller ett enmansteam.

Sök enkelt efter regler, dataelement och integreringar.

Ni behöver aldrig mer undra vem som gjorde vad och när, och ni kan enkelt återkalla ändringar vid behov.

Regler och integreringar

Använd fler än 40 färdiga händelser som formulärinlämningar, klickningar, sidvisningar och historikändringar för att leverera övertygande upplevelser.

Använd fler än 30 färdiga alternativ som ny besökare, trafikkälla, datumintervall och sampling för att finjustera upplevelsen.

Med fler än 50 färdiga åtgärder kan ni skicka data till Adobe Analytics, Bing Ads, Facebook, Google, LinkedIn och många andra mål. Ni kan också starta enkäter, kvickt aktivera videofilmer eller förfina kundupplevelsen på något annat sätt.

Skapa anpassade händelser, villkor, undantag och dataelement som passar just era förutsättningar.

Tilläggen är stabila integreringar som skapats av teknikexperter, och ni kan använda dem för att distribuera teknologier och routa data.

Bläddra bland, konfigurera och distribuera tillägg som skapats och underhålls av utomstående experter.

Lita på en community, inte bara på ett företag. Eftersom en gedigen community med utvecklare kan lägga till nya funktioner i Experience Platform Launch går det snabbt och lätt att innovera.

Byråer och varumärken kan prydligt paketera anpassad kod eller appar så att bara vissa företag kan se eller använda dem.

Koppla samman all teknik så att ni kan skapa smarta upplevelser.

Eftersom Experience Platform Launch är regelbaserat kan ni enkelt integrera data och funktioner för marknadsförings- och annonseringsteknologi så att olika produkter kan kommunicera bättre. De här reglerna letar efter användarinteraktioner och associerade data, och när villkoren i era regler uppfylls utlöses de åtgärder ni har bestämt och angett. Experience Platform Launch är dessutom det enda systemet för tagghantering med vilket teknologiföretag kan utveckla och underhålla integreringar direkt. Med de här integreringarna, som kallas tillägg, kan användarna definiera och hämta kunddata och samordna hur olika lösningar ska bidra till kundupplevelsen.

Konton och användarroller

Tusentals konton. En enkel lösning.

Tack vare Adobe är det enkelt att administrera tagghanteringen, så att ni kan ge rätt personer rätt behörigheter och alla kan jobba effektivt. Vare sig ni är en byrå som måste hantera olika konton för olika varumärken eller ett företag som måste skilja på olika konton efter grupptillhörighet och åtkomstnivå, så blir allt lätt med Experience Platform Launch.

Företag och byråer med flera varumärken kan enkelt administrera olika konton i ett och samma gränssnitt.

Samla hela teamet hos Experience Platform Launch utan några begränsningar av antalet användare.

Koppla det till ert befintliga ramverk för identitetshantering med hjälp av Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID.

Definiera och hantera alla steg i publiceringsprocessen så att de passar ert företag.

Definiera grupper med stor noggrannhet och specifika behörigheter samt lägg till användare i grupperna.

Låt er inte begränsas av låsta tagghanterare.

Marknaden för tagghantering svämmar över av låsta program, men Adobe Experience Platform Launch har byggts som en öppen plattform för att ge er större flexibilitet. Läs vår artikel om Launch och låsta tagghanterare, som beskriver sex myter och sanningar om Experience Platform Launch, och ta reda på hur vi står oss mot konkurrenterna.

Relaterat innehåll

Rapport

Sju tips och tricks om tagghantering

Få mer information och smarta insikter om Experience Platform Launch i vår rapport om tagghantering.

Rapport

IT-samtalsguide för Adobe Experience Platform Launch

Gör en djupdykning i hur IT-avdelningen kan implementera Experience Platform Launch snabbare och enklare med hjälp av vår samtalsguide.