Kundens upplevelse är alltid rätt

Open Data Initiative

Kundens upplevelse är alltid rätt.

Adobe, Microsoft och SAP har gått ihop och skapat Open Data Initiative. Med vår allians kan du väva samman data från de kanaler eller enheter du väljer med en enda datamodell och skapa kundprofiler i realtid. Det är dags att tänka om vad gäller kundupplevelsehantering och vad det innebär.

Skapa en realtidsprofil av varje kund.

För att verkligen kunna leverera kundupplevelser i världsklass måste ni sammanföra beteende-, transaktions- och driftsdata. Det är först då ni kan förstå vad era kunder gör just nu, på alla enheter och i alla kanaler. Detta kräver en lösning som förnyar kundupplevelsehanteringen och låter er väva samman alla era data – CRM, ERP, kommersiella, försäljning, produktanvändning med mera – till en fullständig kundprofil som låter er vidta åtgärder i realtid.

Open Data Initiative gör data tillgängliga i hela företaget och gör att ni kan mata in ytterligare data i kundens realtidsprofil på Adobe Experience Platform. Omvandla rådata till strukturerad information med en enda datamodell som är redo för AI-drivna insikter och åtgärder via Experience Platform och Experience Cloud.

Läs de senaste nyheterna om Open Data Initiative

Skapa en realtidsprofil av varje kund.

Vanliga data. Ovanliga resultat.

Vanliga data. Ovanliga resultat.

I och med Open Data Initiative har Adobe, Microsoft och SAP gått samman för att lösa utmaningen med isolerade data och en fragmenterad förståelse av kunderna. Unilever har samarbetat med oss för att förverkliga potentialen i Open Data Initiative. Med användningsklara, kontinuerliga och sammankopplade data samt realtidsprofilerna av kunderna från Adobe Experience Platform arbetar Unilever med att driva på innovationen inom sitt område och ta dagligvarubranschen in i framtiden.


En datagrund som skapats för en upplevelseplattform.

 

Adobe är redan ledande inom kundupplevelser. Och Adobe Experience Platform är grunden för nästa generations kundupplevelsehantering. Adobe Experience Platform är en öppen och utbyggbar plattform som sammanfogar och höjer kvaliteten på alla företagsdata, så att varumärken kan skapa, segmentera och aktivera realtidskundprofiler som levererar innovativa och personaliserade upplevelser i alla kanaler i stor skala.

Läs mer om Adobe Experience Platform

Möt Open Data Initiatives grundare.

Vi har öppnat dörren. Nu bjuder vi in dig att arbeta med oss och hjälpa oss att omdefiniera framtiden för data och upplevelser.

Adobe

Adobe förnyar kundupplevelsehanteringen med Adobe Experience Platform och Adobe Experience Cloud – byggda från grunden för att göra upplevelser i världsklass till verklighet.

Läs mer ›

SAP

SAP sammanför kunddata, maskininlärning och mikrotjänstteknologi som driver på kundupplevelser i realtid inom försäljning, service, marknadsföring, handel med mera.

Läs mer ›

Microsoft

Få ut mer av era Dynamics 365-data, kom till nya insikter med Power BI och bygg er nästa programvara med Azure Initative-kompatibla tjänster.

Läs mer ›

Fler resurser

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.