Integritetstjänster i Adobe Experience Platform

Bättre kundupplevelser börjar med respekt för konsumenternas integritet.

Om ni vill leverera bättre kundupplevelser behöver ni mer personlig information, men för att använda den informationen måste ni förstå och respektera konsumenternas rätt till personlig integritet. Med integritetstjänsterna i Adobe Experience Platform får ni de funktioner ni behöver för att använda personuppgifter på ett sätt som värnar om användarnas integritet.

Fördelar

Datatransparens.
Använd de flexibla verktygen som erbjuds av Adobe Privacy Service för att hantera integritetskrav för kunddata i Adobe-produkter.

Centraliserade tjänster.
Hantera smidigt enskildas datatillgång och ta bort förfrågningar för Adobes produkter.

Stöd för framtida regler.
Förlita er på en kraftfull och utbyggbar arkitektur som har konstruerats för att hålla jämna steg med utvecklingen vad gäller bestämmelser om sekretess och integritet.

Fördelar

Funktioner i integritetstjänsterna i Adobe Experience Platform

En enda ingångspunkt för integritetshantering.

Med integritetstjänsterna i Experience Platform kan ni övervaka och besvara kundernas förfrågningar om datatillgång och -borttagning i enlighet med relevanta integritetsbestämmelser, bland annat CCPA (USA) och GDPR. Ni kan anpassa hur era Adobe-taggar ska utlösas utifrån era egna integritets- och sekretesspolicyer.

Använd API:et för integritetstjänster för att automatisera en eller flera förfrågningar för kunder som vill komma åt eller ta bort personuppgifter som samlats in å era vägnar.

Hantera förfrågningar om datatillgång och -borttagning och hämta jobbinformation och statistik med ett visuellt gränssnitt, som utformats för engångsförfrågningar utan behov av implementering.

Identifiera och etikettera datatyper som förfrågningar om datatillgång eller -borttagning ska referera till, så att rätt data kan skickas till Adobe Experience Cloud för bearbetning. 

Använd vår ID-hämtningstagg för integritet på formulärsidor där enskilda individer skickar in förfrågningar om datatillgång och -borttagning, så att ni kan registrera användaruppgifter och inkludera dem i anropet om behandling i API:et för integritetstjänster.

Utnyttja våra färdiga integreringar (som finns i Experience Platform Launch) med olika lösningar för samtyckeshantering, som Evidon, OneTrust och TrustArc.

Använd vårt samtyckesobjekt för att avgöra vilka Adobe-taggar som ska utlösas innan eller efter att användarens medgivande registreras i er plattform för samtyckeshantering.

Adobe Experience Cloud och GDPR

Läs vår rapport och fördjupa dig i detaljerna om GDPR och Adobe Experience Cloud-programmen.

Arbeta med integritetstjänsterna

Få all information om integritetstjänsterna, bland annat självstudiekurser och vanliga frågor och svar, i vår detaljerade dokumentation om Adobe I/O.

Lästips 

Artikel

Nya regler för ett nytt årtionde

Läs vår bloggartikel med nyheter inom integritet och säkerhet och läs om vad vi gör för att skapa lösningar som ni kan lita på.

Artikel

Nytt om Adobes integritetsarbete

Läs bloggartikeln om vår certifiering enligt nya ”APEC Privacy Recognition for Processors (PRP)”.