#f5f5f5

ADOBE EXPERIENCE PLATFORMS FRÅGETJÄNST

Vill du ha precisare insikter? Bättre engagemang? Fråga era kunddata.

Utforska och få ut mesta möjliga av era kunddata med Adobe Experience Platform Query Service. Få kraftfulla signaler från importerade data om beteenden, CRM-system och kassaköp med mera.

Renare, innehållsrikare och mer åtgärdbara data inom smidigt räckhåll.

Få bredare användning av era kunddata i både Experience Platform-drivna program och andra program. Utforska och utvinn data i olika system för att få bättre signaler för ökat engagemang, fler insikter och mer personalisering.

Utforska kunddata från omnikanal.
Kör ad hoc-frågor för att göra urval i, utforska och använda kunddata för att validera och förstå era datas egenskaper.

Utvinn data och få signaler för bättre åtgärder.
Schemalägg batchfrågor för att ständigt hitta värdefulla data och attribut och använda dem i nedströms engagemangssystem och arbetsflöden.

Använd avancerade kontrollpaneler baserade på era behov.
Använd utvalda insikter i användardefinierade kontrollpaneler i Adobe Real-Time CDP och flera olika standard-BI-verktyg med PSQL-integreringar, som Microsoft Power BI, Excel, Tableau, Qlik och Looker.

Arbeta enkelt i en högpresterande miljö.
Använd SQL-baserade verktyg – vårt användargränssnitt för friformsfrågor eller det PSQL du föredrar – och en skalbar infrastruktur för att stödja behandling av stora datamängder med API-åtkomst och PSQL-integrationer.

Ha dataintegritet och -styrning i åtanke.
Överför sömlöst kundintegritets- och åtkomstkontrollspolicyer till datauppsättningar som utforskas eller genereras med frågetjänsten.

Avancerade frågefunktioner som placerar data i centrum för kundupplevelsen.

Bekräfta, validera och experimentera med data snabbt med SQL-baserade ad hoc-frågor.

Använd ANSI SQL för kraftfull upptäckt.
Arbeta med ett gränssnitt för friformsfrågor så att ni kan skriva frågor och förhandsgranska frågekörningen och få en snabbare analys.

Få PSL-integreringar i tredjepartsklienter.
Anslut till frågetjänsten från flera skrivbordsklienter genom att skapa en bekräftad anslutning. Vår guide täcker användning av PostgreSQL-verktyg (som DbVisualizer) och -drivrutiner för att ansluta och skriva frågor.

Rensa upp, forma, ändra och förbättra kunddata med SQL-baserade batchfrågor.

Använd den kraftfulla databehandlingsmotorn för SQL-baserade batchfrågor och få allt det följande:

  • Skalbar datorinfrastruktur
  • Produktivitetsförbättrande funktioner, som mallar, anonyma block, inkrementell ögonblicksbildsbehandling och urval
  • SQL-funktionalitet som är skräddarsydd efter anpassade affärsanvändningssituationer – som standard-Spark-funktioner, SQL Adobe-definierade funktioner – för ändringar av tidsserier som vägplanering och fönsterfunktioner

Automatiserad schemaläggning, varning och övervakning.
Använd databehandlingsarbetsflöden och datastyrning för att hantera datasäkerhet, -användning, -säkerhet och -granskningar.

Få arbetsflöden och anslutningar för leverans och visualisering av utökade insikter.

BI-anslutning
Anslut frågetjänsten till affärsanalysverktyg, så att ni kan använda kontrollpaneler med utvalda rapporteringsdata som genererats med hjälp av frågetjänsten.

Bygg ut Real-Time CDP-rapporteringsdatamodeller
Bygg anpassade datamodeller för att kunna använda användardefinierade kontrollpaneler i Real-Time CDP eller för att bädda in i det rapporteringsramverk som ni föredrar med rapporterings-API:er.

Rekommenderas för dig

Content as a Service v2 - Thursday, December 7, 2023 at 09:21