Realtidskundprofil

Varumärken behöver kompletta kundprofiler som uppdateras i realtid för att försäkra sig om personaliserat engagemang för sin kundresa i alla kanaler och interaktioner.

Se vad som möjliggör en realtidskundprofil.

        Datainhämtning

  • Förbättra en enhetlig kundprofil med data som strömmas i realtid eller batchuppdateringar.

        Identitetsmatchning

  • Koppla samman kundidentitetsinformationen i olika datauppsättningar genom att ansluta data från dina olika källor med hjälp av kundidentiteter från varje datauppsättning.

        Central profil för olika kanaler

  • Hämta data om en kund från olika kontaktytor och sammanfoga dem till en enda central och ständigt uppdaterad kundprofil.

        Dynamisk segmentering

  • Flyta era kunder in i och ut från målgrupper och resor dynamiskt i realtid allt eftersom kundprofilerna uppdateras.

Lär dig mer om avancerad samordning av kundresor med Adobe Journey Optimizer.

E-BOK

Skapa fullständiga kundresor med kundvyer i realtid.

Relaterat innehåll

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående