Profil och insikter i realtid

En fullständig bild av kunden för en fullständigare kundresa.

Uppdatera kundens resa i realtid med hjälp av en kundprofil som hela tiden anpassas med data från alla kundkontaktytor – digitala och fysiska, med Adobe och utan Adobe – och verktyg som aktivt ”lyssnar” efter kundernas åtgärder och händelser.

Upplev hur Adobe Journey Optimizer fungerar i praktiken

Se hur Journey Optimizer gör kanalövergripande kundögonblick i realtid till en del av den planerade marknadsföringsresan.

intelligent-commerce-do-more

Hur väl känner ni era kunder?

Kunddata finns överallt. Tyvärr lagras data i olika system – data som samlas in från webbinteraktioner finns på en plats, kundtjänstdata på en annan och ekonomiska data på ännu en. Det innebär att marknadsförare måste skapa kundresor med en begränsad bild av kunderna. Resultatet är kundresor som är reaktiva snarare än proaktiva och varumärkesinteraktioner som släpar efter kundernas faktiska behov och önskemål. 

 

Det du behöver är en heltäckande bild av kunden, Men du behöver också veta vad som händer runt omkring dem. Var den senaste beställningen ni levererade sen? Snöar det där de befinner sig eller är det en perfekt dag för poolen? Om marknadsförarna hade den här informationen skulle de kunna börja skapa personaliserade och vältajmade upplevelser. Men att pussla ihop data från flera olika källor är komplicerat och att manuellt flytta kunder till och från målgrupper tar tid.

Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till.

Med Adobe Journey Optimizer kan du koppla samman den splittrade informationen om kunden och skapa kundledda realtidsinteraktioner som blir till planerade kundresor. Det börjar med en enhetlig kundprofil som uppdateras i realtid med data från alla källor, såväl Adobes som andras. Det ”lyssnar” även efter realtidshändelser och kundåtgärder och flyttar automatiskt kunder till och från målgrupper och segment, vilket möjliggör kundledda realtidsinteraktioner. 

 

Så här skapas insikter och engagemang i realtid:

Kundprofiler i realtid

Enhetliga profiler som inkluderar online- och offlinedata från hela kundens livscykel integreras med interna datakällor som CRM och försäljningsställe och gör att ni kan skapa sammanhangsbaserade personaliserade erbjudanden.

Identitetsmatchning och målgruppshantering

Ständigt uppdaterade profiler flyttar kunder till och från segment i realtid, vilket möjliggör utökad segmentering och målgruppsdelning mellan olika användningsområden. 

Realtidssignaler

Kundåtgärder, händelsesignaler och segmentkvalificering i realtid triggar relevanta personliga meddelanden, som pushmeddelanden inom ett geostaket eller en ny kundresa.

Kundinsikter och rapportering

Se hur resor presterar i realtid jämfört med historiska data för e-post och pushmeddelanden – och få insikter i meddelandeleverans, interaktionsnivåer och kundframskridande. 

Skapa fullständiga kundresor med kundvyer i realtid.

Se hur realtidsdata leder till realtidsengagemang i Adobe Journey Optimizer: Real-time Customer Profiles, Audiences, and Actions.

Hämta nu

Workfront

Relaterat innehåll

card1

PRODUKTSIDA

Dra nytta av era data med Adobe Experience Platform.

Med Adobe Experience Platform kan ni leverera rätt upplevelse varenda gång genom att omvandla data till robusta kundprofiler som uppdateras i realtid och AI-drivna insikter som ni kan utnyttja i alla kanaler.

card1

VIDEO

Adobe Journey Optimizer

Leverera sammankopplade, sammanhangsbaserade och personaliserade upplevelser med Adobe Journey Optimizer

card1

RAPPORT

Förstå beslutsfattande och samordning.

Winterberry Group rapporterar om kraften bakom kundresor och hur du kan dra nytta av den för att främja djupgående kundrelationer. 

Ring oss och prata om vad Adobe Journey Optimizer kan göra för ert företag.