https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/journey-optimizer-benefits

Profil och insikter i realtid

En fullständig bild av kunden för en fullständigare kundresa.

Uppdatera kundens resa i realtid med hjälp av en kundprofil som hela tiden anpassas med data från alla kundkontaktytor – digitala och fysiska, med Adobe och utan Adobe – och verktyg som aktivt ”lyssnar” efter kundernas åtgärder och händelser.

Upplev hur Adobe Journey Optimizer fungerar i praktiken

Se hur Journey Optimizer gör kanalövergripande kundögonblick i realtid till en del av den planerade marknadsföringsresan.

intelligent-commerce-do-more

Hur väl känner ni era kunder?

Kunddata finns överallt. Tyvärr lagras data i olika system – data som samlas in från webbinteraktioner finns på en plats, kundtjänstdata på en annan och ekonomiska data på ännu en. Det innebär att marknadsförare måste skapa kundresor med en begränsad bild av kunderna. Resultatet är kundresor som är reaktiva snarare än proaktiva och varumärkesinteraktioner som släpar efter kundernas faktiska behov och önskemål.

Det du behöver är en heltäckande bild av kunden, Men du behöver också veta vad som händer runt omkring dem. Var den senaste beställningen ni levererade sen? Snöar det där de befinner sig eller är det en perfekt dag för poolen? Om marknadsförarna hade den här informationen skulle de kunna börja skapa personaliserade och vältajmade upplevelser. Men att pussla ihop data från flera olika källor är komplicerat och att manuellt flytta kunder till och från målgrupper tar tid.

Adobe can help

Adobe kan hjälpa er.

Med Adobe Journey Optimizer kan du koppla samman den splittrade informationen om kunden och skapa kundledda realtidsinteraktioner som blir till planerade kundresor. Det börjar med en enhetlig kundprofil som uppdateras i realtid med data från alla källor, såväl Adobes som andras. Det ”lyssnar” även efter realtidshändelser och kundåtgärder och flyttar automatiskt kunder till och från målgrupper och segment, vilket möjliggör kundledda realtidsinteraktioner.

Så här skapas insikter och engagemang i realtid:

Kundprofiler i realtid
Enhetliga profiler som inkluderar online- och offlinedata från hela kundens livscykel integreras med interna datakällor som CRM och försäljningsställe och gör att ni kan skapa sammanhangsbaserade personaliserade erbjudanden.

Identitetsupplösning och målgruppshantering
Ständigt uppdaterade profiler flyttar kunder till och från segment i realtid, vilket möjliggör utökad segmentering och målgruppsdelning mellan olika användningsområden.

Realtidssignaler
Kundåtgärder, händelsesignaler och segmentkvalificering i realtid triggar relevanta personliga meddelanden, till exempel pushmeddelanden inom ett geostaket eller en ny kundresa.

Reseinsikter och rapportering
Se hur resor presterar i realtid jämfört med historiska data för e-post och pushmeddelanden – och få insikter i meddelandeleverans, interaktionsnivåer och kundutveckling.

Skapa fullständiga kundresor med kundvyer i realtid.

Se hur realtidsdata leder till realtidsengagemang i Adobe Journey Optimizer: Real-time Customer Profiles, Audiences, and Actions.

Hämta nu

Workfront

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-journey-optimizer